Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Pancreas Disease (PD) hos fisk

Sjukdomen orsakas av ett virus och drabbar lax (Salmo salar) och regnbåge (Onchorhynchus mykiss) i saltvatten. Under experimentella förhållanden har sjukdomen kunnat överföras till Öring (Salmo trutta). Sjukdomen liknar Sleeping disease hos regnbåge.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Kantstrykande regnbåge. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Anders Hellström/SVA

Sjukdomen räknas som en av de mest allvarliga fisksjukdomarna i vårt västra grannland, Norge. Sjukdomen har varit känd sedan mitten av 70-talet från skottland, Irland sedan början på 80-talet där den orsakar stora ekonomiska förluster, och under senare år även från Frankrike och USA. Viruset har en stark immunologisk effekt då överlevande fiskar uppvisar en livslång immunitet mot sjukdomen. Under året är sjukdomen vanligast augusti till oktober, följt av smoltutsättning under våren, men förekommer under hela året. Viruset har ett optimum mellan nio till tolv grader och kan förekomma upp till 15. Utbrott under vintern blir utdragna med hög dödlighet och lång återhämtningsperiod för överlevande fisk.

Symtom

Det första tecknet på sjukdomen är inappetens och att fisken gärna går vid ytan längs kanten på kassen (så kallad kantstrykare). Gulaktig avföring och abnormt simsätt är också förknippat med sjukdomen. Efter två till sex veckor, beroende på vattentemperatur, börjar dödligheten. Vid obduktion ser man tom tarm med gulaktigt exsudat samt ibland petechiella blödningar på blindsäckarna och hjärtruptur. Vid kronisk PD saknas kroppsfett och fisken är i allmänt dålig kondition. Initialt ses histologiskt nekros av exokrina (acinär) pankreas med en inflammatorisk reaktion i omgivande vävnad samt degeneration och nekros av hjärtats muskulatur i atrium och ventrikelns båda lager stratum compactum och spongiosum. Efter cirka två veckor uppkommer hyalin degeneration i både den röda och vita skelettmuskulaturen.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Salmonid Alphavirus (SAV), sex olika subtyper har beskrivits

Infektionsport:

Via gälar, hud, mage/tarm

Spridning i djuret:

Systemisk

Smittvägar:

Från fisk till fisk,via vektorer eller via vatten

Överlevnad:

Överlever lång tid i saltvatten

Provtagning och diagnostik

Tag kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

För diagnos insändes antingen:
• levande eller nydöd fisk
eller:
• aseptiskt prov från njure och mjälte och placerat i virusmedium för transport (för att utesluta Infektiös pankreasnekros (IPN)).
• formalinfixerad pankreas, hjärta och muskulatur

Behandling, sanering, profylax och restriktioner

Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte. Ett vaccin finns framtaget.
I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar skall hållas i ”karantän” och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.
Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras.
Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

Läs mer

McLoughlin, M.F., Nelson,R.N., McCormick, J.I., Rowley, H.M. and Bryson, D.G. (2002), Clinical and histological features of naturally occurring pancreas disease in farmed Atlantic salmon, Salmo salar , Journal of Fish Diseases 25:33-43

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls