Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Derzsys sjukdom hos fjäderfä

Vaccin mot Derzsys sjukdom (gåspest)

Derzsys sjukdom (gåspest) är en akut sjukdom som medför hög dödlighet hos unga gässlingar. Genom att vaccinera avelsgäss skyddas avkomman mot infektionen eftersom skyddande antikroppar mot sjukdomen förs över via ägget till gässlingarna. Vid högt infektionstryck kan man även behöva vaccinera gässlingar.

SVA har tillstånd att sälja ett vaccin mot gåspest. Det är ett frystorkat vaccin med 500 doser per flaska.

Vaccinberedning

Man blandar till vaccinet direkt innan det används eftersom det har begränsad livslängd när det lösts upp.

Hur vaccinerar man?

För att skydda gässlingarna vaccineras avelsgässen innan avelssäsongen. Inför avelssäsongen bör två vaccinationer ges till avelsgässen med en månads mellanrum (grundvaccination). Den andra vaccinationen bör göras senast ett par veckor innan äggläggningen börjar. Kommande år räcker det med att avelsgäss som tidigare har vaccinerats får en vaccindos några veckor innan värpstart. Avelsgäss som inte tidigare vaccinerats skall alltid grundvaccineras.

Vaccinet injiceras antingen under huden i nacken eller i bröstmuskulaturen med 0,5 milliliter per fågel.

Leveranstid

Leveranstiden är cirka tre veckor. På grund av begränsad tillgång bör vaccinet beställas långt i förväg.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls