Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Duvor PMV-1

Duvor PMV-1

Sedan 1985 är vaccination obligatorisk för alla brevduvor som skall tävla eller andra duvor som deltar i utställningar. Alla fåglar i duvslaget ska vaccineras, inte bara de individer som ska tävla. De olika kategorierna vaccineras vid följande tillfällen.

  • Brevduvor: en till två månader innan tävlingssäsongen börjar
  • Utställningsduvor: en till två månader innan utställning
  • Avelsduvor: en till två månader innan avelssäsongen
  • Ungduvor: från fem veckors ålder

Omvaccinering ska sedan ske varje år. Jordbruksverket har medgivit att särskilt utbildade lekmän får utföra vaccinationen. Vaccinationen organiseras idag av Svenska Brevduveförbundet och Svenska Duvavelsföreningen. I samband med vaccinationen ska vaccinatören utfärda ett skriftligt intyg för varje duva. Intyget ska sedan visas upp vid tävlingar av olika slag.

Vaccinationsförfarande

Vaccinet består av ett avdödat duvparamyxovirus i en oljeemulsion som skall injiceras under huden i nedre delen av halsen. 

Vaccinet skyddar mot sjukdomsutbrott

Vaccinet skyddar inte mot infektion utan enbart mot sjukdomssymtom. Virus kommer dock fortfarande att kunna förökas men skadar inte duvan. Vaccinerade duvor utsöndrar också mindre mängder virus än ovaccinerade.

Beställning av vaccin

Beställningarna skickas till SVA från förbundet/föreningarna. På beställningen skall stå vilka djurägare som skall få sina duvor vaccinerade. Vaccinet bekostats av Jordbruksverket. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls