Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

IB: dricksvatten hos fjäderfä

Känsligt vaccin

Det levande IB-virus som finns i vaccinet är känsligt och dör lätt om dricksvattnet innehåller föroreningar, syror eller desinfektionsmedel eller om vattnet är för varmt. Ge därför aldrig syra och spola inte ledningarna med desinfektionsmedel under de sista två dygnen före vaccination.

Alla fåglar måste kunna dricka

För att vaccinationen via dricksvatten ska bli bra måste vaccinblandningen nå fram till alla djur samtidigt. I långa nippelramper kan det vara svårt att nå ut med vaccinet längst bort och vaccinationen blir då ojämn i flocken och risken för produktionsstörningar ökar. Kontrollera därför i förväg hur mycket vatten som måste tömmas ur ledningarna i varje hus för att alla hönsen ska få vaccin. De tomma ledningarna innehåller nämligen en hel del restvatten.

Kontrollen görs enklast genom att blanda skummjölkspulver eller minimjölk i dricksvattnet. Det är då lätt att se hur mycket vatten som måste tömmas ut på vaccinationsdagen. Man kan även kontrollera detta med särskilda färgtabletter.

Förberedelser dagen före vaccination

 • Kontrollera att fåglarna är friska. (Vaccinera aldrig sjuka eller nedsatta höns).
 • Rengör vattensystemet (spola) så att smuts, desinfektionsmedel, rengöringsmedel, klor, järn, tungmetaller och alger inte finns i någon del av vattensystemet (inklusive doseringsapparaten). 
 • Filter tas bort om de sitter mellan doseringsapparaten och hönsutrymmet.
 • Skölj till sist genom hela vattensystemet med rent vatten blandat med lite skummjölkspulver eller minimjölk (neutraliserar till exempel tungmetaller).

Förberedelse på vaccinationsdagen

 • Vaccinera fåglarna när vädret är svalt, gärna på morgonen.
 • Stäng av dricksvattnet och töm nippelrören helt genom att öppna dem i ändarna.
 • Törsta hönsen i en till två timmar innan de vaccineras så att de är törstiga och börjar dricka direkt när de får vaccinlösningen. (Vid varmt väder räcker det med en timme.)

Blandning av vaccinlösningen

Medan fåglarna törstar så blandar man vaccinlösningen. Blandning görs i en ren plastkärlbehållare. Behållaren får inte användas till något annat än vaccinblandning. Beredningen av vaccinet skall ske på en ren bänk. Använd rena gummihandskar eller engångshandskar.

OBS! Utrustning som används för vaccinblandning (plastbehållare, handskar mm) tvättas i rent vatten. Använd aldrig disk-, tvättmedel eller desinfektionsmedel.

Lös upp vaccinpulvret genom att öppna vaccinflaskorna under mjölkytan. Blanda väl.

Dosering av vaccinet

Målet är att varje fågel ska få en dos av vaccinet. Eftersom lite av vaccinet (upp till tio procent) alltid fastnar i utrustningen under vaccinblandningen, i vattenledningarna och i nipplarna bör man använda något fler doser än antalet fåglar i flocken.

Mängden vatten som vaccinet skall blandas i anpassas till flockens vattenförbrukning under cirka två timmar. Den maximala vattenvolymen som vaccinet får blandas ut i anges nedan:

 • 1 000 doser vaccin blandas ut i maximalt 40 liter vatten och.
 • 2 500 doser vaccin blandas ut i maximalt 100 liter vatten.

Det går bra att använda medicininblandare (Automedic) vid inblandningen av vaccinet i dricksvattnet. Dessa medicininblandare kan vanligtvis ställas in mellan en och tre-procentig inblandning. Då gäller följande:
En-procentig inblandning

 • 1000 doser vaccin blandas ut i 0,4 liter minimjölk till en förblandning som senare blandas ut till totalt maximalt 40 liter (enligt ovan).
 • 2 500 doser vaccin blandas ut i 1 liter minimjölk till en förblandning som senare blandas ut till totalt maximalt 100 liter (enligt ovan).

Tre-procentig inblandning

 • 1000 doser vaccin blandas ut i 1,2 liter minimjölk till en förblandning som senare blandas ut till totalt maximalt 40 liter (enligt ovan).
 • 2 500 doser vaccin blandas ut i 3 liter minimjölk till en förblandning som senare blandas ut till totalt maximalt 100 liter (enligt ovan).

Använd skummjölk eller minimjölk för att skydda vaccinet För att neutralisera främmande ämnen i vattnet som kan döda vaccinviruset så tillsätter man skummjölk, skummjölkspulver eller minimjölk till vaccinblandningen. I praktiken är det enklast att använda minimjölk, men vi vill beskriva de olika alternativen.

Skummjölk: Enligt vaccintillverkarnas instruktioner tillsätts 2 gram skummjölkspulver per liter dricksvatten (det som når fåglarna) eller 0,5 liter skummjölk per 10 liter dricksvatten. En påse pulver för en liter mjölk innehåller 96 gram pulver. Vid användning av skummjölkspulver bör man sedan vänta i 15 till 20 minuter innan vaccinet tillsätts blandningen.

Minimjölk: Även minimjölk (med 0,1 procent fett) går bra att använda. Då använder man outspädd minimjölk för att göra förblandningen. Med apparaten inställd på 3 procent inblandning görs en förblandning i 1,2 liter mjölk per 1000 doser. Har man en vaccinflaska med 2 500 doser blir det 3 liter mjölk (gäller vuxna djur).

Övrigt

De tömda vaccinflaskorna läggs i en plastpåse och lämnas till apotek för destruktion.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls