Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

IB-vaccination via spray hos fjäderfä

Känsligt vaccin

Det levande IB-virus som finns i vaccinet är känsligt och dör lätt om det kommer i kontakt med föroreningar, syror eller desinfektionsmedel eller om vattnet är för varmt.

Att tänka på vid sprayvaccination

Vid vaccination via spray är målet att alla höns ska få en lagom stor dos vaccin. Använd korrekt utrustning (se nedan) och rikta sprayen 20-40 cm ovanför fåglarnas huvuden. Det är även viktigt att droppstorleken blir korrekt. Om dropparna är för små når de för långt ner i luftvägarna och risken för biverkningar av vaccinet ökar.

Om dropparna är för stora blir å andra sidan effekten av vaccinet sämre än förväntat. Korrekt droppstorlek fås genom att använda sprayapparater med munstycken som ger anvisad storlek på dropparna (100-150 mikrometer). Det är både trycket och hålstorleken i munstycket som avgör hur stora dropparna blir.

Det är bra om temperaturen är lite lägre än normalt i djurutrymmet så välj en sval del av dagen för vaccinationen. Ventilationen och ljuset stängs av för att få lugn och ro. Man bör också fösa ihop frigående fåglar i täta grupper, annars hamnar alltför mycket av vaccinet på golvet istället för på fåglarna. Var noga under vaccinationen att fåglarna inte föses framför den som vaccinerar. Då kommer en mindre del av fåglarna att få en stor del av vaccinet medan resten inte vaccineras alls.

Utrustning

Det finns många olika sprayutrustningar som kan användas för vaccination på marknaden. Sprutan skall ge ett jämnt stabilt tryck och till sprutan skall finnas ett munstycke som ger lagom fina droppar. Varje kläckeriföretag bör rekommendera en eller flera olika apparater till sina uppfödare och kunder.

All utrustning som kommer i kontakt med vaccin (blandningskärl, gummihandskar, spruta och munstycke med mera) sköljs ur med rent vatten före och efter vaccinationen. Det är viktigt att sköljvattnet är av god kvalitet och inte innehåller disk-, tvätt- eller desinfektionsmedel eller andra främmande ämnen.

Det är även mycket viktigt att all utrustning som kommer i kontakt med vaccinet aldrig används för att blanda andra lösningar eller för att spruta med andra ämnen.

Förberedelser

Kontrollera att fåglarna är friska. Vaccinera aldrig sjuka eller nedsatta djur.

Vaccinblandning

 • Blanda vaccinlösningen i en ren plastbehållare. Blandningen ska ske på en ren bänk. Använd rena gummihandskar eller engångshandskar. Destillerat vatten skall användas för denna blandning. Destillerat vatten kan inhandlas på bland annat bensinstationer.
 • Minsta möjliga mängd vatten ska användas för vaccinationen. Total volym för daggamla kycklingar är 3-5 dl för 1000 kycklingar. För äldre fåglar används 5 dl till 1 liter för 1000 djur. (Ett tips är att "provvaccinera" med vanligt vatten för att se hur långt den valda volymen räcker med aktuell utrustning och teknik.)
 • Lös upp vaccinpulvret genom att öppna och tömma vaccinflaskorna i det destillerade vattnet.
 • Fyll sprutan med vaccinlösningen och kontrollera att den fungerar innan ni går in i hönshuset.
 • Den som vaccinerar ska använda handskar och ansiktsmask för näsa och mun som skydd mot inandning av vaccindroppar.

Vaccination av frigående fåglar

 • Stäng av ventilationen så att vaccinet inte ventileras bort från huset.
 • Dämpa ljuset i djurutrymmet för att djuren skall hålla sig lugna. Effekten av vaccinationen blir bäst om djuren vänder sig mot vaccinatören och har öppna ögon så att vaccinet kommer i ögonen. Blir de oroliga så får man dämpa ljuset ännu mer eller släcka det och arbeta med ficklampa.
 • Driv ihop fåglarna längs väggarna.
 • Under vaccinationen hålls munstycket ungefär 30-40 cm ovanför fåglarna.
 • Gör en plan för hur vaccinationen skall genomföras i huset.
 • Gå systematiskt två varv och spraya över alla fåglarna med vaccinet.
 • Vänta cirka tio minuter innan ventilation och ljus slås på.

Vaccination av fåglar i bur

 • Öka först ventilationen en stund för att sänka temperaturen.
 • Stäng av ventilationen för att inte vaccinet skall ventileras ut ur huset.
 • Dämpa ljuset i djurutrymmet för att djuren skall hålla sig lugna. Effekten av vaccinationen blir bäst om djuren vänder sig mot vaccinatören och har öppna ögon så att vaccinet kommer i ögonen. Blir de oroliga så får man dämpa ljuset ännu mer eller släcka det och arbeta med ficklampa.
 • Under vaccinationen hålls munstycket ungefär 20 cm framför burarna.
 • Vänta cirka fem minuter innan ventilation och ljus slås på. 

Övrigt

De tömda vaccinflaskorna läggs i en plastpåse och lämnas till apotek för destruktion.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls