Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vaccination med injektion hos fjäderfä

Användningsområde

För att förstärka och förlänga effekten av levande vacciner mot virus använder man avdödade vacciner som ges via injektion till fåglarna vid 15-18 veckors ålder. Man skyddar då fåglarna under hela värpperioden mot sjukdom. Äggen som de producerar innehåller höga halter antikroppar som överförs till den nykläckta kycklingen, som i sin tur skyddas under någon vecka.

Bilden visar vaccination av en höna i bröstmuskulaturen. Foto: Lis Olesen, Intervet

Bild. Vaccination av en höna i bröstmuskulaturen. Foto: Lis Olesen/ Intervet.

Alla vacciner mot bakteriella sjukdomar (till exempel rödsjuka, pasteurellos, E. coli-infektion) innehåller avdödade bakterier eller delar av bakterier. Det finns således inga levande bakterievacciner.

Adjuvans

Alla avdödade vacciner innehåller ett så kallat adjuvans, vanligtvis mineralolja. Denna är blandad med virus/bakterier i vattenlösning till en så kallad emulsion. Vaccinet resorberas därför långsamt och stimulerar immunförsvaret under en lång tid. Tyvärr ger dessa vacciner biverkan i form av en lokal retning på injektionsstället.

Förvaring av vaccin

Förvara vaccinet i kyl i två till åtta grader (läs på bipacksedeln) för att den garanterade hållbarheten skall gälla. Fryses vaccinet blir det förstört och skall inte användas.

Förberedelser

Vaccinet tas ut ur kylen innan vaccinationen så att det blir rumstempererat. Flaskan skall skakas väl innan det används och detta skall upprepas var 10:e till 15:e minut under vaccinationen för att emulsionen ska bibehållas.

Automatsprutorna skall vara väl rengjorda och steriliserade (exempelvis kokta) innan de används. Man bör även kontrollera att de ger rätt dos vaccin. Ett lämpligt sätt är att mäta upp 0,5 ml vätska i ett rör som standard att jämföra med.

Lämplig storlek på injektionsnål är mellan 0,9-1,2 mm grov och 6,4-12,7 mm lång. Med alltför grov nål riskerar man att få återflöde till sprutan efter injektionen. Man byter nål när man byter flaska eller oftare om nålen blir ovass.

Hantering av fåglarna

Om fåglarna går fritt i huset drivs de försiktigt ihop i en inhägnad med hjälp av personal som normalt sköter dem (för att undvika onödig stress). Dämpa ljuset och undvik klumpning. Själva vaccinationsplatsen måste däremot ha bra belysning.

Värphöns vaccineras lättast när de levereras från uppfödaren till äggproducenten i samband med packning i eller uppackning ur transportlådorna. Den som håller djuren får inte hålla flera djur samtidigt för att undvika att stressa dem och ha kontroll på att alla vaccineras på rätt sätt. Det är viktigt att vaccinationsteamet samarbetar bra.

Säkerhetsföreskrifter

Vaccinatören måste vara tränad för sin uppgift. Injiceras vaccin i händer eller andra kroppsdelar måste man genast uppsöka läkare. Säkrast är att bära skyddshandskar som skyddar mot nålstick. 

Injektionsteknik

Det är viktigt att alla fåglarna vaccineras och att alla får rätt dos. Dosen för fjäderfä är i regel 0,5 mm om vacciner för injektion användes. De vanligaste injektionssätten är subkutant, det vill säga under huden i den nedersta delen av halsen, och intramuskulärt i bröstmuskulaturen.

Subkutan injektion används framförallt för bakterievacciner. Injektionen görs i sidan av halsen under huden och inte i underliggande vävnad som muskulatur och ben. Injektion i själva huden ger kraftiga reaktioner och kommer man in i halskotpelaren dör fågeln genast. Man sticker i riktning bort från huvudet. Det finns också risk att man sticker genom huden och sprutar ut vaccinet i fjäderdräkten.

Vid intramuskulär injektion i bröstet (se bild) sticker man i den tjockaste delen av bröstmuskeln cirka 2,5 cm vid sidan av bröstbenskammen. Sticker man i en tunnare del kan man komma in i den underliggande levern eller bukhålan. Sticker man för långt fram vid nyckelbenet kan man komma in i blodkärl. Bröstmuskeln är emellertid den minst riskabla platsen för intramuskulär injektion.

Man håller fågeln med huvudet mot vaccinatören så att denne sticker i bröstet bort från huvudet. Man kan hålla fågeln i händerna eller lägga den på ett bord, det viktigaste är att vaccinatören får sticka i en väl fasthållen fågel så att man kan sikta rätt. Det krävs träning innan man säkert kan utföra vaccinationen.

Använder man tvillingsprutor för att ge två vaccin samtidigt så måste man injicera i bröstet på båda sidor av bröstbenet.

I benet ovanför hasen kan man också injicera i muskulaturen men det kräver mer träning för att träffa rätt och inte skada fågeln.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls