Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vaccinationsprogram hos tamhöns

Vaccinationsprogram tamhöns

Vaccin kan användas för att förebygga många infektionssjukdomar hos fjäderfän. I Sverige vaccineras framförallt tamhöns, och jämfört med många andra länder utförs relativt få vaccinationer. På denna sida beskrivs aktuella vaccinationsprogram i Sverige. Observera att detaljer i programmen, till exempel tidpunkter för vaccinationer, kan variera mellan olika företag.

Syfte med vaccination av fjäderfä

Avelshöns vaccineras mot vissa av sjukdomarna både för att skydda dem själva och deras avkomma mot sjukdomar. Värphöns vaccineras för att skydda dem mot sjukdom och för att förhindra produktionsförluster. Svenska slaktkycklingar behöver inte vaccineras i dagsläget, vilket däremot är nödvändigt i många andra länder. Hobbyfjäderfä vaccineras i relativt liten omfattning.

Vaccination är inte tillåten mot epizootisjukdomar

Vaccination mot paramyxovirus typ 1, som kan orsaka Newcastlesjuka, och aviära influensavirus som vilka båda är så kallade epizootisjukdomar är för närvarande inte tillåten i Sverige. Ett undantag är brevduvor och utställningsduvor som skall vaccineras mot duvparamyxovirus typ 1 (PPMV-1) med ett avdödat vaccin. Ett annat exempel är fåglar i vissa djurparker som under 2006 vaccinerades mot aviär influensa efter dispens från EU-kommissionen.

Vaccinationsprogram

Vaccinationsprogrammen varierar mellan olika företag. Nedan ges exempel/förslag på de vanligaste vaccinationsprogrammen.

Tamhöns: vaccination av mor- och farföräldrar (grandparents)

ÅlderSjukdom (smittämne)VaccinationssättVaccintyp
0 dygn Mareks sjukdom (MDV) Injektion Levande
5-9 dygn Koccidios (Eimeria spp.) Dricksvatten Levande
3 veckor Infektiös bronkit (IBV, Ma-stam) Dricksvatten/spray Levande
7 veckor Infektiös bursit (IBDV) Dricksvatten Levande
8,5 veckor Aviär rhinotrakeit (APV) Dricksvatten/spray Levande
10 veckor Infektiös bronkit (IBV, stam 4/91) Dricksvatten/spray Levande
11 veckor Blåvingesjuka (CIAV) Dricksvatten Levande
13 veckor Aviär encephalomyelit (AEV) Dricksvatten Levande
19 veckor Aviär rhinotrakeit (APV) Injektion Avdödat
19 veckor Infektiös bronkit (IBV) Injektion Avdödat
19 veckor Infektiös bursitvirus (IBDV) Injektion Avdödat

Tamhöns: vaccination av föräldradjur (parents)

ÅlderSjukdom (smittämne)VaccinationssättVaccintyp
0 dygn Mareks sjukdom (MDV) Injektion Levande
5-9 dygn Koccidios (Eimeria spp.) Dricksvatten Levande
4 veckor Infektiös bronkit (IBV, Ma-stam) Dricksvatten/spray Levande
6 veckor Infektiös bursit (IBDV) Dricksvatten Levande
8 veckor Infektiös bronkit (IBV, stam 4/91) Dricksvatten/spray Levande
10 veckor Blåvingesjuka (CIAV) Dricksvatten Levande
12 veckor Aviär encephalomyelit (AEV) Dricksvatten Levande
14 veckor Infektiös bursit (IBDV) Dricksvatten Levande
16 veckor Infektiös bronkit (IBV, Ma-stam) Dricksvatten/spray Levande

Tamhöns: värphöns

ÅlderSjukdom (smittämne)VaccinationssättVaccintyp
0 dygn Mareks sjukdom (MDV) Injektion Levande
5-9 dygn Koccidios (Eimeria spp.) Dricksvatten Levande
3-4 veckor Infektiös bronkit (IBV, Ma-stam) Dricksvatten/spray Levande
6-8 veckor Infektiös bronkit (IBV, stam 4/91) Dricksvatten/spray Levande
12 veckor Aviär encephalomyelit (AEV) Dricksvatten Levande
11-13 veckor Infektiös bronkit (IBV, Ma-stam) Dricksvatten/spray Levande
Var 7:e till var 10:e vecka* Infektiös bronkit (IBV, Ma-stam). En gång under produktionsperioden ersätts detta av vaccination mot stam 4/91 (> 27 veckor gamla höns). Dricksvatten/spray Levande

 *Rekommendation från SVA

Vaccination av värphöns mot bakteriella sjukdomar

Vacciner finns tillgängliga i Sverige för att vaccinera värphöns mot bakteriella infektioner orsakade av bakteriearterna Pasteurella multocida och Erysipelothrix rhusiopathiae. Vaccinationen utförs i regel vid cirka 16 veckors ålder, vid insättning av unghönsen. Vaccinerna måste ges med injektion eftersom de är avdödade.

Vi rekommenderar att bara använda ovanstående bakterievacciner i samband med diagnosticerade sjukdomsproblem orsakat av någon av ovanstående bakterier föregående flock. Det kan även vara aktuellt att vaccinera värphöns under ett pågående sjukdomsutbrott orsakat av Pasteurella multocida eller Erysipelothrix rhusioathiae (rödsjuka) för att reducera dödligheten. För mer information: kontakta SVA, Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor.

Tamhöns: vaccination av hobbyhöns

Vaccination av hobbyhöns sker i begränsad omfattning i Sverige. I regel är förpckningsstorlekarna stora och kostnaden blir relativt hög per fågel i dessa fall. Behovet av vaccination av hobbyfjäderfä bör bedömas från fall till fall tillsammans med veterinär.

ÅlderSjukdom (smittämne)VaccinationssättVaccintyp
0 dygn Mareks sjukdom (MDV) Injektion Levande
5-9 dygn Koccidios (Eimeria spp.) Dricksvatten Levande
4-6 veckor* Infektiös laryngotrakeit (ILTV) Ögondropp Levande
12-14 veckor* Infektiös laryngotrakeit (ILTV) Ögondropp Levande

 *Hönsen omvaccineras därefter en gång per år.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls