Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Baldersbrå

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Baldersbrå

Latinskt namn: Tripleurospermum perforatum (Mérat) Laínz 

Generell information

Det är inte ovanligt att växten förekommer i riklig mängd i förstaårsvallar insådda utan skyddsgröda. Putsning i tidigt stadium är en effektiv metod (som alternativ till kemisk bekämpning) för att få bort baldersbrå ur vallen, eftersom den är fröspridd.  

Orsak till att växten är oönskad

Kan ta över helt och hållet i vallar. Ätes ogärna, bitter smak, träig.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls