Fläckig munkhätta - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fläckig munkhätta

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Fläckig munkhätta

Latinskt namn: Arum maculatum L. 

Generell information

Växtsaften är kraftigt irriterande både vid hudkontakt och konsumtion. Exakt giftverkan är ej känd men växten innehåller glykosider, alkaloider, saponiner och eteriska oljor samt kalciumoxalatkristaller. Äts ogärna på grund av bitter smak, men förgiftningsfall på häst finns rapporterat. Svagt giftig efter torkning. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering, aptitlöshet, orolighet, diarré, svullen hals och nacke, starkt irriterade slemhinnor på grund av innehållet av kalciumoxalat-kristaller, okoordinerade rörelser följt av kollaps och dödsfall inom 24 timmar. Aborter hos hästar och gris har också beskrivits efter konsumtion.
Direktkontakt kan ge inflammation i huden och svidande ögon.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls