Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kärrfräken

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Kärrfräken

Latinskt namn: Equisetum palustre L. 

Generell information 

Fräken- och bräkenväxter är generellt sett giftiga på grund av sitt innehåll av thiaminas, vilket är ett enzym som bryter ned B-vitaminet thiamin i kroppen (orsakar ansamling av pyruvat i blodet vilket hämmar omvandling till acetylCoA). Fräkenväxterna innehåller också bland annat alkaloider och saponiner. Kärrfräken anses vara den giftigaste av fräkenarterna. Vissa uppgifter tyder på att unga plantor är giftigare än äldre plantor. Växten undviks i allmänhet på bete, men är giftig även torkad. 20 procent inblandning i hö är dödlig dos för häst. Se även åkerfräken och örnbräken

Förgiftningssymtom

Urinträngning, grumlig blick, bindhinnekatarr, dålig aptit (begär efter fräken kan dock förekomma), benägenhet för upprördhet och rädsla (överdrivna reaktioner), ostadiga ben, svag bakdel, kollaps, förlamning av centrala och motoriska nervsystemet, blod i urinen, diarré, störningar i sexualfunktioner, död via andningsförlamning efter 2-14 dagar.

Vitamin B1 (foderjäst) kan verka som ”motgift” tillsammans med övrig veterinär behandling.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls