Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lupin

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Lupin

Latinskt namn: Lupinus spp. 

Lupiner som orsakade förgiftning

Lupiner från fallet med de förgiftade amerikanska kalvarna (se nedan). Foto: Christer Bergsten

Lupinförgiftade nötkreatur med senkontrakturer

Lupinförgiftade amerikanska nötkreaturer med senkontrakturer. Lupinerna i detta fall visade sig vara L. leucophyllus, L. sulfureus, and L. sericeus Foto: Christer Bergsten

Generell information

Flera lupinarter finns. I Sverige förekommer blomsterlupin och sandlupin förvildade. Lupinfrö är giftiga på grund av sitt innehåll av alkaloider. Vissa lupinarter odlas som foderväxt (foderlupin, sötlupin), och dessa innehåller lägre halter av alkaloider. Bitterlupin är giftig även efter torkning. 

Förgiftningssymtom

Kronisk förgiftning anses bero på mykotoxin (fomopsin) som kan finnas på växten. Symtom kan då innefatta ödem, anorexi, anemi. Akut lupinförgiftning anses bero på alkaloidinnehållet. Ökad salivering, sväljningssvårigheter, oro, kramper, gulsot, koma, dödsfall efter timmar-dagar. Bitterlupin kan ge fosterskador.

Hos nötkreatur är den största risken med lupiner att fostret skadas om kon får i sig lupiner i tidig dräktighet (40-100 dagar). Detta kan leda till att kalven föds med missbildningar som gomspalt och bendefekter. Lupinerna är som mest teratogena när de är väldigt unga och när de är överblommade och har fröställningar.

Det finns ingen behandling för lupinförgiftning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls