Myrlilja - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Myrlilja

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Myrlilja

Latinskt namn: Narthecium ossifragum (L.) Huds. 

Generell information

Myrlilja. Foto: Thomas Gunnarsson

Kallas även benbräcksgräs. Växten har ansetts orsaka benskörhet hos betesdjur, men om det är växten i sig som orsakar benskörhet, eller om denna beror på kalciumfattigt bete är osäkert då myrlilja växer på kalkfattig mark. Växten innehåller band annat saponiner (narthecin). Förgiftning har rapporterats hos kor och får.  

Förgiftningssymtom

Fotosensitivitet, leverskada. Opigmenterad eller bar hud hos får drabbas värst och blir röd, varm och svullen. Vätska sipprar ut och torkar till hårda krustor, huden kan gå sönder. Nötkreatur får leverskador utan tecken på fotosensitivisering, även njurskador. Påverkade djur skall skyddas mot solljus.

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls