Odört - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Odört

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Odört

Latinskt namn: Conium maculatum L.

Generell information

Odört. Foto: Thomas Gunnarsson

Växten är mycket giftig och innehåller coniin samt närbesläktade alkaloider. Alkaloidhalten är högst under blomningen (cirka 2 procent) men högst i frukterna (3,5 procent). Alkaloiderna bryts ned under torkning, men torkad odört innehåller fortfarande skadliga halter alkaloider. Dödlig dos för hästar är mer än 2 kilo gröna växtdelar, upp till 750 gram färsk odört har konsumerats utan förgiftningseffekter. Har en karaktäristisk, obehaglig råttlukt och ratas i allmänhet av betesdjur. Giftigheten hos odört har varit känd under minst 2000 år. 

Förgiftningssymtom

Symtom visas inom 20-30 minuter efter konsumtion. Snabb andning, ökat salivflöde, svårigheter att svälja, diarré, muskelsvaghet, matthet och nervösa darrningar, ibland konvulsioner, ibland uppsvälld bakkropp, okänslighet, svindel, kramper, kastning av foster, förlamning i motoriska nerver och ryggmärg, progressiv paralys, andningsförlamning, dödsfall. Andedräkten hos förgiftade djur kan ha den karaktäristiska råttlukt som växten avger.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls