Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Örnbräken

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Örnbräken

Latinskt namn: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Generell information

Växten innehåller glykosider, saponiner och thiaminas, det sistnämnda orsakar B-vitaminbrist (se kärrfräken och åkerfräken). Giftverkan är kumulativ och leder till döden om hästar äter växten regelbundet, om än i små dagliga doser. Dödsfall kan inträffa efter förtäring av 2-3 kilo per dag under tre till fyra veckor, eller redan efter en till två dagar. I Storbritannien anses örnbräken vara en vanlig orsak till förgiftning hos hästar. Växten är giftig även efter torkning. 

Förgiftningssymtom

Hästar som konsumerar örnbräken får ”koller”, det vill säga nervösa tillstånd ibland med dödlig utgång. Utvidgade pupiller, röda ögonvitor, slutna ögonlock, hudutslag med punktvisa blödningar, blödningar ur ögon, näsa, njurar och slida, blodig diarré, blod i urinen, kolik, nervositet, förhöjd kroppstemperatur, långsam puls, benmärgsskador, bristande koagulering av blod, sänkt antal vita blodkroppar, kramper med påföljande förlamning, medvetandestörning, död genom magblödning och blodstockning i hjärnan. Drabbade hästar kan tillfriskna inom två till tre dagar om de ges en bräken- och fräkenfri foderstat, samt stora doser av thiamin under fem till sju dagar.

Hudproblem med blåsor kan uppstå vid direktkontakt med både färsk och torkad örnbräken.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls