Rododendron och Azalea - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rododendron och Azalea

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Rododendron, Azalea

Latinskt namn: Rhododendron spp., Andromeda spp., Rhododendron ponticum.

Generell information

Både bladen, men framför allt blommorna och nektarn, är giftiga och innehåller flera olika toxiska diterpenoider (grayanotoxin (även kallat rhodotoxin), acetylandromedol och andromedotoxin).

Förgiftningssymtom

Symtomen utvecklas snabbt och är liknande hos alla djurslag; anorexi, frekventa sväljningar, salivering, kräkningar, intensiva buksmärtor, diarré och förstoppning. Hästar gör oupphörliga försök att kräkas vilket även kan ses hos får, get och kalvar. Pulsen kan bli snabb, svag och oregelbunden, andningen långsam och ansträngd och gången darrig och vacklande. En del djur dör efter några dagar i andningsförlamning. Alla djur kan förgiftas, men oftast drabbas getter (som verkar mest känsliga) och får.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls