Skogsbingel - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skogsbingel

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Skogsbingel

Latinskt namn: Mercurialis perennis L. 

Generell information

Skogsbingel. Foto: Thomas Gunnarsson

Växten är giftig, sannolikt på grund av dess innehåll av saponiner, metylaminer och eteriska oljor. Förgiftning har konstaterats hos hästar, kor, får, getter, kaniner med flera djurslag. Växtens giftighet avtar vid torkning men försvinner ej. Djur ratar vanligen växten både i färskt och torkat tillstånd. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering och andning, (illamående), magsmärtor, förstoppning följd av ofta blodig och vattnig diarré, blod i urinen, mag- och tarmkatarr, anorexi, leverskador, hemolys, njurinflammation, feber, bindhinnekatarr, bedövning, nervpåverkan och förlamning, darrningar, kastning. Vid förtäring av större mängder även dödsfall.

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls