Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stormhatt

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Stormhatt

Latinskt namn: Aconitum lycoctonum L.

Generell information

Hela växten är mycket giftig på grund av innehållet av aconitin. 10-12 milligram aconitin är dödlig dos för häst (ungefär 200-400 gram färska växtdelar). Giftig även efter torkning. Betesdjur ratar i allmänhet växten, men den kan utgöra problem i betesmarker då ett bestånd snabbt blir tätt och manshögt, och kan konkurrera ut de önskade betesväxterna.  

Förgiftningssymtom

Först stimulans och sedan depression av andning och cirkulation. Ökad salivering, lokalt irriterande på huden. Vid konsumtion av större mängder förekommer plötsliga, snabba dödsfall på grund av av kvävning och cirkulationskollaps. Gifterna kan även absorberas via huden, varför stormhatt skall hanteras med stor försiktighet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls