Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sjukdomar hos minigris

Normal kroppstemperatur hos en minigris är 38,3-40 °C. (Kultingar har högre temperatur än vuxna grisar.) 

Hudsjukdomar hos minigris

Minigrisar får lätt torr hud. Att stryka på barnolja eller vegetabilisk olja lindrar. För att förhindra att minigrisen blir bränd av solen kan solskyddskräm användas (eller gyttjebad!). Att minigrisen tappar hår och blir kal är inte onormalt. Håret växer ut igen på ett par månader.

Klåda kan orsakas av skabb. Grisens hud kan bli grov och röd, särskilt kring öronen och på bröstkorg, kotleder och armhåla. Klådan kan vara intensiv. Även suggor som inte visar symtom kan ha skabbdjur i öronen och på så sätt smitta smågrisarna. Minigrisar kan också få klåda av blodsugande löss som sitter framför allt på nacke, kinder, öronen, flanker och benens insida. 

Svartskorv förekommer hos smågrisar. Det är en smittsam sjukdom där grisarna får gråbruna beläggningar på kroppen, särskilt huvudet. Sjukdomen kan få ett allvarligt förlopp och leda till döden hos smågrisarna.

En sjukdom som bara förekommer hos minigrisar är "dippity pig syndrome", med blodiga sår i huden på rygg, hals och bakdel. Grisen skriker och har svårt att röra sig. Behandling med bland annat smärtstillande medel ges. Orsaken till sjukdomen är inte känd, men de flesta fall tillfrisknar efter några dygn.

Rödsjuka kan ge hög feber, påverkat allmäntillstånd och röda, fyrkantiga utslag på huden. Kronisk rödsjuka kan ge infektioner i leder och hjärta. Rödsjukebakterierna finns i jord och också i avföring, urin och saliv från smittade grisar. Smittan kan föras över till människor. Hos grisar kan rödsjuka förhindras genom vaccinering, och om sjukdomen bryter ut är antibiotika ett effektivt botemedel.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls