Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurskydd och dopning

I Sverige är det Jordbruksverket som är den myndighet som på högsta nivå ansvarar för djurskyddet genom lagstiftning. Länsstyrelserna genom Länsveterinärerna ser till att lagar och föreskrifter efterlevs. Dopning (doping) är sådan behandling av tävlande djur som inte hör till ett gott djurskydd. Både tillförsel av vissa substanser och vissa fysikaliska behandlingar kan ha karenstider för träning och tävling.

SVA anlitas ofta för analyser, obduktioner och expertutlåtanden när det gäller dopning och andra djurskyddsärenden. På denna sida kan du hitta information om analyser av obducerade djur för att fastställa om de varit undernärda, och du kan läsa mer om hur dopningskontroll går till. SVA erbjuder även ett analyspaket för besiktning av häst, där förekomst av antiinflammatoriska substanser kontrolleras.