Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Medel mot hudparasiter på häst

Undvik onödig användning av kemiska preparat. Ta alltid reda på om det är ektoparasiter (hudparasiter) som är orsaken till hästens besvär, vilken parasit det i så fall är och om det går att förebygga problemen på annat sätt än behandling med kemiska medel.

På följande sidor kan du läsa mer om hur man kan förebygga och anpassa hästhållningen för att undvika de värsta besvären:
fästingar, knott, svidknott, flugor, bromsar, löss, fotskabb. I regel är öppna, blåsiga beten utan stillastående vatten bra ur denna synvinkel, och att undvika att ha hästar ute under den period på dygnet som de aktuella flyfäna är aktiva.

Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket är ansvariga myndigheter
Preparat mot hudparasiter kan antingen vara avdödande eller bortstötande (repellerande). En del medel är långtidsverkande, andra har effekt bara några timmar upp till en dag men kan vara skonsammare mot miljön. Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas i handeln i Sverige, till exempel i butiker som säljer produkter för hästvård och lantbruk, eller på apotek.

Du kan kolla i Bekämpningsmedelsregistret om ett medel i handeln är godkänt. Sök till exempel på Biocidprodukt och ”Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel”. Man kan också söka på verksamt ämne, till exempel pyretriner. Tyvärr kan man inte filtrera i registret efter preparat som passar till häst. De flesta är inte avsedda eller lämpliga för häst. Därför ges några alternativ nedan.

Om preparatet är klassat som läkemedel regleras det i stället av Läkemedelsverket och säljs endast via apotek. Läkemedlen är ofta receptbelagda. Om det saknas något registrerat läkemedel i Sverige som går att använda till häst, kan licensförskrivning ske av utländska preparat. Licensgivande myndighet är Läkemedelsverket.

Slaktkarensen (sista behandling före slakt av häst som skall gå till livsmedelsproduktion) kan variera mellan olika preparat. Ofta är den 60 dagar, men med vissa preparat får hästen över huvud taget inte gå till livsmedelsproduktion. Man bör också ta reda på om preparatet har karenstid för tävling och träning.

Några substanser mot hudparasiter hos häst
Pyretroider (pyretrin, permetrin) dödar kvalster och bitande och stickande insekter, och har även en viss bortstötande effekt. Det finns både korttids- och långtidsverkande varianter. Vid behandling mot löss och skabb bör du välja ett långtidsverkande preparat. En produkt med pyretin och permetrin för häst är godkänt av KemI i dagsläget (2014-06-02): Absorbine Ultrashield Brand Residual Insecticide (se även ytterligare villkor för produkten).  

Toluamid, azadiraktin, icaridin med flera ämnen stöter bort flygande, stickande och bitande insekter, som mygg, knott, svidknott och broms, och de kan minska risken för bett av fästing.

En produkt med toluamid är godkänt för häst av KemI i dagsläget (2014-06-02): Defender.

Följande produkter med icaridin är godkända för häst av KemI i dagsläget (2014-06-02):
DR 1 / Away / Schas!

Renons Mygg & Fästingmedel Spray

CLAC Lotion

Centaura / Doctan Active

Effol Broms Blockare + 

Preparat som innehåller vegetabiliska oljor är ett alternativ till de kemiska produkterna som en del använder, men sådana produkter är ofta inte testade i vetenskapliga studier.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls