Forskningsprojekt om kennelhosta avslutat - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Forskningsprojekt om kennelhosta avslutat

Forskare vid SLU och SVA påbörjade i januari 2013 ett forskningsprojekt om kennelhosta i samarbete med klinikveterinärer vid bland annat djursjukhusen i Albano och Helsingborg. Syftet med projektet är att ge en bild av smittläget i Sverige, information som är viktig för att kunna förebygga sjukdom och förhindra smittspridning. I dagsläget finns endast begränsad kunskap om vilka smittämnen som orsakar kennelhosta i Sverige och även internationellt finns det endast få sådana studier. En japansk studie visade att det endast gick att fastställa vilket smittämne som låg bakom sjukdom i omkring 1/3 av fallen. Svårigheten med att fastställa exakt vilket smittämne som orsakar kennelhosta kan bero på till exempel tidpunkt för provtagning och provhantering. En annan orsak kan vara att det finns hitintills okända virus som kan orsaka kennelhosta.

I projektet har prover från hundar med kennelhosta i ett tidigt skede (max sju dagar från symtomdebut) samlats in och analyserats för bakterier (Bordetella och andra bakterier) och virus (CPiV-2, CAV-2, CHV-1, Influensa A2 samt hundens coronavirus CRCoV). Utvalda prover kommer även att undersökas för att upptäcka okända virus.

Friska hundar utan symtom på kennelhosta (under minst sex månader) kommer också att undersökas som en kontrollgrupp.

För mer information om projektet, kontakta Jonas Wensman (SLU), telefon 018-67 14 46.

Projektet stöds av Agria:s och SKK:s forskningsfond, Svelands stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet, samt Jan Skogsborgs stipendiefond.

Provinsamling pågick till och med 31 maj 2016. Därefter kommer resultaten att analyseras och senare publiceras.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls