Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kan klövspaltsinflammation behandlas utan antibiotika?

Klövspaltsinflammation är en vanlig sjukdom hos mjölkkor, som orsakas av en bakterie. Standardbehandlingen är att ge kon penicillin. Ett fältprojekt pågår som vetenskapligt ska utvärdera om behandling med salicylsyra i klövspalten fungerar lika väl. Projektet började 2014 och beräknas pågå till och med 2017.

Klövspaltsinflammation är en relativt vanlig klövinfektion hos nötkreatur, men förekommer också på andra klövdjur, även vilda. Foto: Foto: Christer Bergsten/SLU

Klövspaltsinflammation är en relativt vanlig klövinfektion hos nötkreatur, men förekommer också på andra klövdjur, även vilda. Foto: Foto: Christer Bergsten/SLU

Klövspaltsinflammation är en vanlig sjukdom hos mjölkkor. Det vanligaste sättet att behandla är att ge kon sprutor med penicillin, intramuskulärt. Det förekommer dock att klövspaltsinflammation med gott resultat behandlas med salicylsyra direkt i klövspalten. Men effekten av att behandla klövspalten med salicylsyra är inte vetenskapligt utvärderad. En studie ska utvärdera om lokal behandling med salicylsyra har samma effekt som penicillin som ges i muskeln.

Lokal behandling kan vara mer ekonomiskt och djurvänligt

Vid intramuskulär behandling behandlas hela kon. Det gör att större mängd antibiotika används. Det ökar i sin tur risken för utveckling av antibiotikaresistens. Dessutom kan injektioner påverka djurvälfärden negativt. Om lokalbehandling med salicylsyra visar sig vara lika effektivt som intramuskulär behandling skulle det vara ett mer ekonomiskt och djurvänligt alternativ med mindre påverkan på resistensutveckling och miljö.

Projektet administreras och leds från SVA i samarbete med SLU, Växa Sverige, Distriktsveterinärerna samt privata veterinärer. Projektet finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning, SLF.

Mer information

För mer information om projektet, kontakta projektledare Ylva Persson, biträdande statsveterinär i idisslarsjukdomar ylva.persson@sva.se, tel 018-67 40 00.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls