Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rävens dvärgbandmask som zoonos

(Echinococcus multilocularis)

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan smitta till hund och katt. Denna parasit förekommer lokalt i stora delar av Europa, framförallt i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum.

Myndigheternas ansvar

Statens veterinärmedicinska anstalt svarar på frågor som rör djur och smitta

Arbetsmiljöverket svarar på frågor om arbetsmiljö

Folkhälsomyndigheten svarar på frågor som rör smitta till människa 

Livsmedelsverket svarar på frågor om hur livsmedel påverkas 

Jordbruksverket svarar på frågor om hur sällskapsdjur påverkas 

Myndigheternas samlade frågor och svar

Rapport om åtgärder för att skydda folkhälsan

Den 15 juni 2011 lämnade Jordbruksverket och Socialstyrelsen en rapport till regeringen rörande rävens dvärgbandmask. Förslag till åtgärder för att skydda folkhälsan med anledning av att rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige (pdf). Se även bilagorna till regeringsuppdraget . SVA har som expertmyndighet bidragit med underlag till rapporten.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls