Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rävens dvärgbandmask

(Echinococcus multilocularis)

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan smitta till hund och katt. Denna parasit förekommer lokalt i stora delar av Europa, framförallt i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum.