Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonella hos djur

 Foto: SVA

Salmonella kan orsaka sjukdom i varierande grad hos olika djurslag. Infektionen orsakar exempelvis sällan sjukdom hos fjäderfä och grisar, medan det är vanligare att nötkreatur blir sjuka. Några salmonellatyper är särskilt anpassade till vissa djurslag. Symtombilden hos sjuka djur varierar med djurets immunstatus, infektionsdos och serotyp och kan utgöras av svaghet, sänkt aptit, dålig tillväxt, feber, diarré, kastningar, lunginflammation, ledinflammation, blodförgiftning och död. Antibiotikabehandling vid salmonellainfektion rekommenderas inte hos livsmedelsproducerande djur. Sällskapsdjur antibiotikabehandlas i regel endast vid allvarlig symtombild, t.ex. vid blodförgiftning. Källa: Salmonella – ett nationellt strategidokument.


Salmonella respektive djurslag

Lantbrukets djur

Sällskapsdjur

Vilda djur

Fjäderfä Häst Småfåglar
Gris Hund Igelkottar
Nötkreatur Katt Reptiler och amfibier
Får    
     

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls