Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stora skillnader i antibiotikaresistens hos lantbruksdjur mellan europeiska länder

EU publicerar nu sin årliga rapport om antibiotikaresistens hos bakterier från lantbruksdjur. Sammanställningen gäller data från 2015 och visar att läget i Sverige fortsätter vara gott och bättre än i de flesta andra europeiska länder.

Efsa och ecdc lanserar ett nytt verktyg för att visualisera statistik om vilket slags och hur mycket antibiotikaresistens olika europeiska länder rapporterat.

Rapporten bygger på data som medlemsländerna är skyldiga att rapportera och sammanställs varje år av de europeiska myndigheterna för livsmedelssäkerhet, EFSA, respektive smittskydd, ECDC. 2015 års rapport har särskilt fokus på grisar och nötboskap.

 Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem för hälsan hos både djur och människor. Sammanställningen visar att skillnaderna i förekomst av resistenta bakterier hos lantbruksdjur fortsatt är stora inom Europa. I norra och västra Europa är förekomsten lägre än i södra och östra Europa. Sverige har ett mycket bättre läge än de flesta andra länder.

Nytt verktyg lanseras

EFSA lanserar även ett nytt verktyg för att visualisera den tillgängliga statistiken. Med verktyget kan man exempelvis jämföra förekomst av olika typer av antibiotikaresistens mellan länderna.

Läs mer

Efsa:  Antimicrobial resistance remains high, says EU report

Den vetenskapliga rapporten: The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2015 (pdf)

Antibiotikaresistensläget fortsatt gott hos djur nyhet 2016-06-14

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls