Kartläggning av salmonella på svenska växtodlingsgårdar - en dold källa för salmonellasmitta i... - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kartläggning av salmonella på svenska växtodlingsgårdar - en dold källa för salmonellasmitta i foderkedjan?

Publicerad 2017-05-24

Traditionellt har svenskodlad spannmål betraktats som en säker foderråvara som är fri från salmonella vilket bl.a. lett fram till det undantag från värmebehandling som idag råder för svensk spannmål till fjäderfäfoder. Dock påvisades vid två tillfällen under sommaren 2015 salmonella längs produktionslinjen i en foderfabrik. Smittan spårades till två svenska växtodlingsgårdar som levererat spannmål till foderfabriken.

 Projektets mål är att bestämma förekomsten av salmonella på växtodlingsgårdar som odlar, torkar och lagrar spannmålsvara för avsalu till foderindustrier i syfte att undersöka om det finns anledning att omvärdera den svenskodlade spannmålens status som en säker och salmonellafri råvara