Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Realtidsanalys av data och informationssystem för att stödja djursjukdomsbekämpning

Publicerad 2018-01-29

En stor del av de djurhälsodata (t.ex.veterinärjournaler och laboratoriers diagnostiska testresultat) lagras idagelektroniskt. Men hittills har en systematisk användning av dessa data tillstöd för sjukdomskontroll varit begränsad av olika utmaningar. Projektet syftartill att övervinna dessa hinder genom att skapa ett övergripande system föranalys av djurhälsouppgifter som genererar ett kontinuerligt flöde avinformation för att förbättra förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Systemet är konstruerat för att utföraautomatiserad analys av flera dataströmmar. Forskningsmålen är att: (i)utvecklaeffektiva metoder för att kombinera indicier från flera datakällor (medbibehållen datasekretess samt ta itu med metodologiska utmaningar såsom olikarapporteringstider och populationstäckning); (ii)genomföra sådana metoder i enautomatiserad, realtidsrutin; och (iii) utveckla ett användarvänligt system föratt leverera resultat som är relevanta för verksamheten för djursjukdomsbekämpning.

Resultaten kommer att vara begränsade tillallmänna syndrom som är relevanta för flera olika sjukdomar. Exempelvis kommersystemet att kunna upptäcka tidiga tecken på en eventuellt återkomst avsjukdomen PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome) i Sverige.Förutom kommer den genererade informationen också att vara avgörande för tidigupptäckt av andra luftvägssjukdomar (t.ex. svininfluensa) samt andrareproduktiva sjukdomar (t.ex. brucellos).