Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tidiga larm om sjukdomsutbrott och produktionsstörningar för snabbare åtgärd och minskade förluster i svenska grisföretag

Publicerad 2018-01-29

Sjukdomsutbrott ochproduktionsstörningar är ofta smygande och så länge de förblir oupptäckta i enbesättning kan det orsaka stora förluster. I det här projektet utvecklasmetoder för att tidigarelägga upptäckten av trendbrott i en gårds produktionoch djurhälsa. Syftet är att ta fram information som både kan hjälpa enskildagrisföretag att undvika förluster och stödja den gemensammasjukdomsövervakningen. I studien jämförs olika metoder för att sätta upp enlöpande och helt automatisk analys av data som redan registreras på gården(t.ex. uppgifter om kullstorlek/smågrisdödlighet eller foderförbrukning).Baserat på det skapas ett datadrivet gårdsanpassat larmsystem för bevakning avstörningar i djurhälsa/produktion. Systemet kan även användas för att enkelt följaoch få en aktuell bild av gårdens utveckling. Resultaten har potential attanvändas av alla grisföretag som registrerar liknande data och kan ocksåvidareutvecklas för andra djurslag inom lantbruksnäringen.