Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ylva Persson, forskare

Ylva Persson, biträdande statsveterinär, VMD. Huvudsakligt forskningsområde är juverhälsa hos idisslare. Bedriver också forskning om alternativ till antibiotika. En del av projekten utförs i låginkomstländer.

Aktuella forskningsprojekt

Utveckling av juverhälsoprogram i mjölkkobesättningar i Bangladesh

Kan klövspaltsinflammation hos mjölkkor framgångsrikt behandlas med lokalt administrerat salicylsyra?

Kontaktuppgifter

Du når Ylva Persson via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Ylva Persson på LinkedIn

Ylva Persson på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls