Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastitdiagnostik för nötkreatur

Låt SVA:s experter ta hand om dina prover!
Foto: Bengt Ekberg/SVA

Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA tar emot mjölkprover, miljöprover och bakteriestammar från hela landet.

Kvalitetssäkra dina mastitprover - delta i vår ringtest - läs mer 

Bakteriologisk odling: Veterinär avläsning, maldi-toftypning och artbestämning av KNS.

Odling

Vi odlar mjölkprover och typar bakterier ner till speciesnivå. Penicillinkänslighet testas för alla stafylokocker. Vid högt CMT och ingen växt görs alltid en utökad undersökning. Veterinär finns med vid bedömning av proverna.

Tänk alltid på att ta proverna så aseptiskt som möjligt för bästa möjliga provkvalitet. Kyld transport av mjölkrör till laboratoriet, till exempel med hjälp av en kylklamp, förbättrar analysresultatet ytterligare.

Proverna svaras ut via e-post och resultaten överförs, om så önskas, direkt till Växa Sverige. Vi kan skicka preliminärsvar varje dag och slutsvar brukar skickas inom två till fem dagar beroende på växt.

Pris: en (1) juverdel 160 kr, två (2) juverdelar 280 kr, tre (3) juverdelar 345 kr, fyra (4) juverdelar 380 kr, samtliga priser (exkl. exp.avgift och moms). Priserna gäller förutsatt att juverdelarna kommer från samma djur.

Utökad resistensbestämning 275 kr (exkl. exp.avgift och moms).

Verifiering och typning av bakteriestammar

Vi typar isolerade stammar som skickas in på platta. Tänk på att alltid ange frågeställning. Penicillinkänslighet testas för alla stafylokocker om ytterligare resistensundersökning önskas så ange det på remissen.

Pris: 190 kr (exkl. exp.avgift och moms), utökad resistensbestämning 275 kr (exkl. exp.avgift och moms).

Verifiering av Staphylococus aureus-stammar

Om frågeställningen enbart är Staphylococcus aureus för inskickade stammar så finns den här lite billigare undersökningen. Penicillinkänslighet testas alltid om stammen är en Staphylococcus aureus.

Pris: 145 kr (exkl. exp.avgift och moms).

PCR

Vid riktad frågeställning vad gäller Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae eller Mycoplasma bovis finns en speciell PCR-undersökning. Analysen kan göras på individprover eller på tankmjölk. Det bästa är om proverna tas i bronopolbehandlade mjölkrör som kan beställas från SVA.

Analysen körs på torsdagar. Resultatet svaras som regel ut samma dag. Svaren skickas via e-post och alla resultat överförs om kunden önskar till Växa Sverige.

Pris: 485 kr (exkl. exp.avgift och moms).

Miljöprover

Vi har undersökningar för att analysera miljöprover  till exempel spån eller prover tagna från mjölkningsutrustning. Ange tydligt på remissen vad frågeställningen är.

Pris: 420 kr (exkl. exp.avgift och moms) för ett (1) prov, 210 kr (exkl. exp.avgift och moms) för alla ytterligare prover inskickade samtidigt från samma besättning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls