Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden

Årliga rapporter om sjukdomsläget och -övervakning i Sverige och Europa.

Rapport Surveillance of infectious diseases

Samtliga i pdf-format 

Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2017 (5 mb) Errata
Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2016 (8 mb) Errata
Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2015 (3,5 mb)
Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2014 (5,2 mb)
Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2013 (14 mb)
Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2012 (3,2 mb)
Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2011 (4,9 mb) Errata
Surveillance of zoonotic and other animal disease agents in Sweden 2010
Surveillance of zoonotic and other animal disease agents in Sweden 2009
Surveillance and control programs. Domestic and wild animals in Sweden 2008
Surveillance and control programs. Domestic and wild animals in Sweden 2007
Surveillance and control programmes Sweden 2006

 

Svenska zoonosrapporter på engelska, som pdf

Zoonoses in Sweden in 2008
Zoonoses in Sweden 2007
Zoonoses in Sweden 2006 
Zoonoses in Sweden 2005 
Zoonoses in Sweden 2004 
Zoonosgrafer 2004
Zoonoses in Sweden 2003  
Zoonoses in Sweden 2002
Zoonoses in Sweden 2001
Zoonoses in Sweden 2000
tabeller 2000 
diagram 2000  
Zoonoses in Sweden 1999
tabeller 1999
figurer 1999
Zoonoses in Sweden up to and including 1999 

 

Svenska zoonosrapporter, som pdf

Svensk zonoosrapport 2008*
*Vi har tyvärr upptäckt ett fel i den tryckta versionen av zoonosrapporten för 2008. Felet finns på sid. 34 i grafen nr 17 om salmonellaförekomsten i nötbesättningar. Listan på serotyper är felaktig. Felet är korrigerat i den pdf-fil som publiceras här.
Svensk zoonosrapport 2007
Svensk zoonosrapport 2006 
Svensk zoonosrapport 2005 
Svensk zoonosrapport 2003

 

EU:s zoonosrapporter

(Dessa rapporter finns inte i tryckt form, utan endast för läsning eller utskrift från webbplatsen)
EU:s zoonosrapport 2016
EU:s zoonosrapport 2015
EU:s zoonosrapport 2014
EU:s zoonosrapport 2013
EU:s zoonosrapport 2012
EU:s zoonosrapport 2011
EU:s zoonosrappport 2010
Tryckt format för 2010 kan beställas här:  EU bookshop
EU:s zoonosrapport 2009
EU:s zoonosrapport 2008
EU:s Zoonosrapport 2007
EU:s zoonosrapport 2006
EU:s zoonosrapport 2005

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls