Kurser och seminarier - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kurser och seminarier

SVA arrangerar kurser, utbildningar, seminarier och workshops i frågor som rör djurhälsa, smittämnen och diagnostik.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Introduktionskurs i HACCP (faroanalys och kritiska styrpunkter är en svensk översättning) för foderföretagare. 
Tillämpning av HACCP och GMP (Good Manufacturing Practice, god tillverkningssed är en svensk översättning) på små och stora företag.

Kurs i laboratoriesäkerhet oktober 2018

Lär dig arbeta säkert med mikrobiologiska ämnen. Vid arbete inom en organisation med laboratorieverksamhet eller där det på annat sätt finns risk för kontakt med smittämnen, är det viktigt att känna till de regler som påverkar verksamheten för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Kursen är indelad i olika block. Mer om kursen och anmälan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls