Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Borrelia hos hund

Borrelios (orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi). 

 Foto: Bengt Ekberg/SVA

För diagnos av borrelios erbjuder SVA två olika typer av diagnostik.

Serologianalys av Borrelia


För påvisande av antikroppar i serum
Pris 320 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Parprov, tagna med två till fyra veckors mellanrum.
Pris 550 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Utökad titrering upp till sluttiter.
Pris 500 kr (exkl. exp.avgift och moms)  

Borrelia och Anaplasma.
Pris 485 kr (exkl. exp.avgift och moms)  

PCR analys av Borrelia
För påvisande av DNA från bakterien i framför allt vävnad
Pris 550 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Borrelia och Anaplasma
Pris 760 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Aalysresultat för PCR och serologi med negativ antikroppstiter är klart samma dag den utförs. Positivt antikroppstiter lämnas i allmänhet ut dagen efter. 

Skicka in prov

Provtagningsinstruktion

Remiss (pdf)

Sänd prov till:

SVA
Avdelningen för bakteriologi
751 89 Uppsala 

Läs mer

Borrelios hos hund

Antikroppstitrar