Till prislistans startsida

SVA:s prislista

Prislistan kan sorteras på artikelnummer, undersökningsnamn, djurslag och diagnostik. Klicka på kolumnrubriken så sorteras prislistan efter just den rubriken. Alla priser är exklusive moms.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats. Priserna är exklusiva moms.

Utskriftsdatum : 2015-03-03

SEK ex moms
D110097
Allmänbakt + Anaerob odling
Flera
Bakteriologi
670
D111000
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
505
D111013
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
225
D113004
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
320
D113005
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Utökad titrering upp till sluttiter
Flera
Bakteriologi
500
D113006
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
535
D110000
Bakteriologi + resistens 1 material
Flera
Bakteriologi
440
D110001
Bakteriologi + resistens 2 material (>2 material +195 kr/material)
Flera
Bakteriologi
635
D120100
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
220
D110075
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
505
D110076
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
220
D113026
Borrelia burgdorferi/ Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
760
D113010
Brucella Abortus, antikroppar agglutination (SAT)
Flera
Bakteriologi
380
D113011
Brucella Abortus/Ovis, antikroppar komplementbindning (CFT)
Flera
Bakteriologi
440
D113015
Brucella, antikroppar Rose bengal test (RBT)
Flera
Bakteriologi
390
D111006
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
480
D114015
Chlamydia/chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
550
D114013
Chlamydophila abortus, antikroppar ELISA
Flera
Bakteriologi
390
D111003
Clostridium perfringens typning
Flera
Bakteriologi
550
D112017
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
345
D111046
Dichelobacter nodosus (fotröta), PCR
Får, Get
Bakteriologi
535
D110042
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
1750
D113059
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
550
D113017
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, Frisk individ till export/utlandsresa, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
430
D113048
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, Sjukdomsmisstanke, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
560
D113018
Leptospira antikroppar, varje serotyp över 3, Mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
103
D110004
Listeria
Flera
Bakteriologi
560
D120210
Mastistripundersökning, ett djur/kassett
Flera
Bakteriologi
360
D120200
Mastistripundersökning, fler djur/kassett
Flera
Bakteriologi
500
D120300
Mastitbakteriologisk undersökning 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
145
D120301
Mastitbakteriologisk undersökning 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
130
D120410
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
200
D120400
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener prov 1
Flera
Bakteriologi
400
D110070
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam, PCR
Flera
Bakteriologi
550
D110069
MRSA/MRSP, selektiv anrikning + PCR
Flera
Bakteriologi
575
D114047
Mycoplasma agalactiae, antikroppar CFT
Får, Get
Bakteriologi
545
D114024
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
3925
D114039
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
1145
D114023
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
510
D114025
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
3450
D114040
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
1145
D112016
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
470
D112036
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
225
D113065
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
1230
D114016
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
1015
D114017
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
485
D113076
PCR D.nod virulensgener
Får, Get
Bakteriologi
205
D113058
PCR Francisella tularensis
Flera
Bakteriologi
975
D113075
PCR VT Multiplex (Q)
Flera
Bakteriologi
550
D112012
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
110
D112000
Presumtiv verotoxinbildande E coli O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
535
D112002
Presumtiv verotoxinbildande E coli O26
Flera
Bakteriologi
535
D113024
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
545
D113031
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
225
D113030
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
975
D200004
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
400
D110012
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
265
D112009
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
285
D112010
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
285
D112015
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
825
D120821
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
135
D120826
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
130
D112029
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
895
D112003
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
750
D112004
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
750
D112005
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
750