Till prislistans startsida

SVA:s prislista

Prislistan kan sorteras på artikelnummer, undersökningsnamn, djurslag och diagnostik. Klicka på kolumnrubriken så sorteras prislistan efter just den rubriken. Alla priser är exklusive moms.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats. Priserna är exklusiva moms.

Utskriftsdatum : 2014-12-22

SEK ex moms
D141611
Adenovirus hos idisslare, PCR
Flera
Virologi
520
D153013
Allmän kremering stordjur < 100 kg (pris/kg)
Flera
Patologi
19
D153007
Allmän kremering stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
4140
D153006
Allmän kremering stordjur 100-250 kg
Flera
Patologi
3150
D110097
Allmänbakt + Anaerob odling
Flera
Bakteriologi
650
D110095
Allmänbakt + Mykologisk odling
Flera
Bakteriologi
650
D111000
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
490
D111013
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
220
D113004
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
310
D113040
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
550
D113005
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Utökad titrering upp till sluttiter
Flera
Bakteriologi
500
D113006
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
520
D110081
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
535
D160301
Babesia (Piroplasmos), antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
enl. ök
D110000
Bakteriologi + resistens 1 material
Flera
Bakteriologi
430
D110001
Bakteriologi + resistens 2 material (>2 material +190 kr/material)
Flera
Bakteriologi
620
D120100
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
215
D110075
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
490
D110076
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
215
D140711
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
315
D140714
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
310
D142712
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
535
D113063
Borrelia-ak och anaplasma-ak i komb
Flera
Bakteriologi
475
D142142
Bovin leukemivirus (BLV), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
310
D140010
Bovin leukemivirus (BLV), PCR
Nötkreatur
Virologi
840
D142167
Bovint herpesvirus typ 1 (BHV-1) (IBRV/IPV), PCR
Nötkreatur
Virologi
535
D140946
Bovint rotavirus, PCR
Nötkreatur
Virologi
520
D113010
Brucella Abortus, antikroppar agglutination (SAT)
Flera
Bakteriologi
380
D113016
Brucella abortus, antikroppar ELISA, serum och mjölk
Nötkreatur
Bakteriologi
280
D113011
Brucella Abortus/Ovis, antikroppar komplementbindning (CFT)
Flera
Bakteriologi
430
D113071
Brucella konfirmering
Flera
Bakteriologi
2575
D113015
Brucella, antikroppar Rose bengal test (RBT)
Flera
Bakteriologi
380
D160600
Brådskande transportkostnad till annat lab
Flera
Parasitologi
850
D154005
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
54
D111006
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
470
D111007
Campylobacter fetus veneralis, båda könen
Nötkreatur
Bakteriologi
730
D114015
Chlamydia/chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
535
D114013
Chlamydophila abortus, antikroppar ELISA
Flera
Bakteriologi
380
D152025
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
860
D111003
Clostridium perfringens typning
Flera
Bakteriologi
535
D142170
Coronavirus (BCV), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
315
D142171
Coronavirus (BCV), viruspåvisande
Nötkreatur
Virologi
310
D142176
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
535
D152005
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
105
D152002
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
606
D112017
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
335
D113045
Detektion av mastitpatogener (Strept agalactiae, Staf aureus och M bovis), PCR
Nötkreatur
Bakteriologi
320
D160200
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
375
D140401
Elakartad katarralfeber (MCF), PCR
Flera
Virologi
535
D160201
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
295
D110042
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
1700
D154004
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
156
D160115
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor
Flera
Parasitologi
210
D152017
Histologisk bedömning helt fixerat organ samt ev.övriga fixerade organ (maxpris)
Flera
Patologi
1288
D152000
Histopatologi (PAD) upp till 3 biopsier/djur
Flera
Patologi
688
D152001
Histopatologi (PAD), per biopsi utöver 3
Flera
Patologi
120
D152007
Immunocytokemi
Flera
Patologi
724
D152009
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
860
D154014
Immunohistokemi utan bedömning
Flera
Patologi
724
D152006
Immunohistokemi, TSE
Flera
Patologi
1600
D142163
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), antikroppar
Flera
Virologi
315
D142164
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), virusisolering
Flera
Virologi
570
D141271
Influensavirus, virusisolering
Nötkreatur
Virologi
600
D150029
Kadaveröppning
Flera
Patologi
1050
D113067
Klad 8 typning
Nötkreatur
Bakteriologi
535
D113059
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
535
D113017
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, Frisk individ till export/utlandsresa, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
420
D113048
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, Sjukdomsmisstanke, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
535
D113018
Leptospira antikroppar, varje serotyp över 3, Mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
100
D160103
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
345
D110004
Listeria
Flera
Bakteriologi
550
D160305
Lungmask, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
260
D160101
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
295
D152008
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
860
D160109
Mag- tarmparasiter (flotation), träck
Flera
Parasitologi
295
D160100
Mag- tarmparasiter (McMaster), träck
Flera
Parasitologi
270
D160105
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
295
D120210
Mastistripundersökning, ett djur/kassett
Flera
Bakteriologi
360
D120200
Mastistripundersökning, fler djur/kassett
Flera
Bakteriologi
500
D120300
Mastitbakteriologisk undersökning 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
140
D120301
Mastitbakteriologisk undersökning 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
125
D120302
Mastitbakteriologisk undersökning 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris, Nötkreatur
Bakteriologi
100
D120303
Mastitbakteriologisk undersökning 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris, Nötkreatur
Bakteriologi
90
D120410
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
200
D120400
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener prov 1
Flera
Bakteriologi
400
D110070
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam, PCR
Flera
Bakteriologi
535
D110069
MRSA/MRSP, selektiv anrikning + PCR
Flera
Bakteriologi
560
D114024
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
3810
D114039
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
1112
D114023
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
495
D114025
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
3350
D114040
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
1112
D112016
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
455
D112036
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
220
D113065
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
1200
D160323
Neospora (besättningsutredning), antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
enl. ök (20-39 prover)
D160321
Neospora (besättningsutredning), antikroppar
Nötkreatur
enl. ök (minst 40 prover)
D160327
Neospora, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
635
D150053
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
2008
D150001
Obduktion mellankalv, ungnöt 6-18 m
Nötkreatur
Patologi
3412
D150000
Obduktion nöt,vuxna > 18 m
Nötkreatur
Patologi
4172
D150003
Obduktion, nötkreatur, foster nyfödda
Nötkreatur
Patologi
2008
D150002
Obduktion, spädkalv upp till 6 m.
Nötkreatur
Patologi
2412
D140980
Parainfluensavirus typ 3, antikroppar
Nötkreatur
Virologi
315
D160203
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
295
D114020
Paratuberkulos, PCR sperma
Nötkreatur
Bakteriologi
700
D114033
Paratuberkulos, PCR träck/vävnad
Djurparksdjur, Nötkreatur
Bakteriologi
1010
D114016
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
995
D114017
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
475
D113058
PCR Francisella tularensis
Flera
Bakteriologi
950
D113075
PCR VT Multiplex (Q)
Flera
Bakteriologi
535
D113074
PCR-undersökning, gen för meticillinresistens
Flera
Bakteriologi
0
D112012
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
110
D112000
Presumtiv verotoxinbildande E coli O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
520
D112002
Presumtiv verotoxinbildande E coli O26
Flera
Bakteriologi
520
D112001
Påvisande av virulensgener, VTEC O157
Flera
Bakteriologi
535
D113024
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
530
D113031
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
220
D113030
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
950
D200004
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
400
D110012
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
260
D142180
Respiratoriskt syncytialt virus (RS-virus), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
315
D140111
Respiratoriskt syncytialt virus (RS-virus), PCR
Nötkreatur
Virologi
535
D140956
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
315
D130130
Råmjölkskvalité (1-5 prov)
Nötkreatur
Bakteriologi
600
D155000
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
5356
D150025
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
3648
D150026
Rättsfallstillägg,sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
1876
D112035
Salmonella O49, ELISA
Nötkreatur
Bakteriologi
120
D112009
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
278
D112010
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
278
D112015
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
800
D140015
Schmallenbergvirus (SBV), antikroppar
Får, Nötkreatur
Virologi
315
D140011
Schmallenbergvirus (SBV), nukleinsyra
Flera
Virologi
485
D142160
Sekvensering
Flera
Virologi
2575
D154003
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
72
D154000
Snittning/glas
Flera
Patologi
68
D154007
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
108
D120821
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
130
D160334
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 10 prov
Flera
Parasitologi
350 kr/prov
D160335
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 20 prov
Flera
Parasitologi
200 kr/prov
D160336
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 40 prov
Flera
Parasitologi
110 kr/prov
D160333
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 5 prov
Flera
Parasitologi
670 kr/prov
D160124
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
210
D152003
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
2008
D130011
Totalprotein, >5 djur pris/st
Flera
Bakteriologi, Virologi
80
D130010
Totalprotein, 1-5 djur
Flera
Bakteriologi, Virologi
400
D160319
Tritrichomonas, odling
Nötkreatur
Parasitologi
650
D120826
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
125
D170600
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
568
D154002
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
64
D140002
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
700
D142150
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
315
D140064
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
535
D142400
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
315
D101004
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
690
D101008
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
1366
D101005
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
812
D101009
Vitamin A och E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
1484
D101006
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
690
D101007
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
1366
D112029
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
870
D112003
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
730
D112004
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
730
D112019
VTEC O121
Nötkreatur, Andra djurslag
Bakteriologi
730
D112005
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
730
D150050
Åldersbestämning
Flera
Patologi
596
D154001
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
68