Till startsidan

Rävens dvärgbandmask

(Echinococcus multilocularis)

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan smitta till hund och katt. Denna parasit förekommer lokalt i stora delar av Europa, framförallt i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum.

Under 2012 övervakas parasiten genom att ca 4 000 prover med rävträck samlas in från hela landet. Proverna analyseras på SVA:s laboratorier. Antal insamlade prover och antal analyserade prov redovisas löpande på kartan och i tabellen nedan. SVA samlar inte in hela rävkroppar för undersökning av rävens dvärgbandmask.

Karta över platser där undersökta prover hämtats 2012 

Kartan visar de platser där prover samlats in för analys på SVA, och vad provsvaren visat. Observera att koordinaterna är ungefärliga. (?) 

Totalt antal undersökta rävträckprover 2012 från hela landet:

___ st

Antal undersökta rävträck per län 2012   Antal av dessa infekterade med rävens dvärgbandmask
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro  
Östergötland  
Ej registrerat län