Söksida - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

96 träffarrävens och dvärgbandmask inom Hela sva.se

 1. Rävens dvärgbandmask - övervakning år 2000-2011

  SVA har övervakat förekomsten av rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige sedan år 2000. Under åren 2000 till 2010 visade övervakningen inga fynd av parasiten. Våren 2011 påvisades parasiten för första gången i Sverige. - 2000-2010 2000-2010 2011 Södermanlandsstudie 2011 2011 Nationell övervakning 2011 Undersökta ...

 2. Landsomfattande övervakning av rävens dvärgbandmask 2012-2014

  Den tre år långa landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask (Echinococcus Multilocularis) i Sverige avslutades 31 december 2014. Resultaten har rapporterats till ... påvisats. Dessa prover kom från Uddevalla, Katrineholm och Gnesta, kommuner där rävens dvärgbandmask påvisats tidigare. Resultatet från den avslutade studien stödjer en ...

 3. Rävens dvärgbandmask

  Så här ser rävens dvärgbandmask ut. Foto: Karin Troell/SVA - Nedan: SVA-personal tar hand om insända rävar. Foto: Erik Ågren/SVA - Parasitens livscykel. Illustrationer: Helena Johansson/SVA

 4. Analys av rävens dvärgbandmask från träckprovhos hund

  SVA utför en analys för påvisande av rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) hos hund. Foto: Bengt Ekberg/SVA Teknik - Analysen utförs med en PCR-teknik för påvisande av parasitens arvsmassa. Metoden påvisar måttlig till riklig förekomst av bandmask. Provtagning - Ta cirka 0,5 deciliter träck, förpacka ...

 5. SVA:s undersökningar av rävens dvärgbandmask 2011

  Foto. Karin Bernodt Slutrapport - Den 11 februari 2011 påvisades för första gången i Sverige en rödräv med rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Räven var skjuten i Västra Götaland i december 2010. Insamlingen av rävar från rävjakten utökades så att 3 000 rävar från hela Sverige undersöktes ...

 6. Rävens dvärgbandmask som zoonos

  Echinococcus multilocularis - Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan smitta till hund och katt. Denna parasit förekommer lokalt i stora delar av Europa, framförallt i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum Anmälningspliktig: Ja Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: ...

 7. Rävens dvärgbandmask hittad i Småland

  Rävens dvärgbandmask har hittats i rävträck från Småland, meddelar idag Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Parasiten har hittats i prover som forskare från SLU samlat in cirka 25 kilometer norr om Växjö. Nyhetsnotis 5 september 2014 Det nya fyndet har gjorts inom det EU-finansierade forskningsprojektet EMIRO (Echinococcus ...

 8. Låg förekomst av rävens dvärgbandmask

  2015-03-02 Den tre år långa, landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask i Sverige har nu avslutats. SVA har lämnat resultatet av studien till uppdragsgivaren Jordbruksverket. I tre av 2 779 analyserade rävprover har dvärgbandmasken påträffats. De tre aktuella proverna kom från kommuner där fynd av dvärgbandmask tidigare gjorts, Uddevalla, ...

 9. Hundens dvärgbandmask (E.granulosus) hos vilt - SVA övervakar hundens dvärgbandmask hos vilt

  Det finns två olika dvärgbandmaskar, hundens dvärgbandmask Echinococcus granulosus och rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis. Parasiternaorsakar olika typer av blåsmaskar i mellanvärdar, av vilka människa i undantagsfall kan vara en. Vargar i de östra delarna av Finland har visat sig i viss utsträckning bära på hundens ...

 10. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  4 MB
  SVAvet nr 2 2011 Tema rävens dvärgbandmask

  SVA VET TEMA: RÄVENS DVÄRGBANDMASK - Nummer 2 2011 Generaldirektören har ordet 3 Detta har hänt 4 "Delat ansvar att hålla smittan borta" 5 Livscykel, diagnostik och förekomst 6 Liten risk att människor smittas 11 Smågnagare kan ringa in smittan 13 Om hundar och katter smittas 14 EU-regler för införsel av sällskapsdjur ...