Antal påvisade kvarkaprover Antal kommuner
Ett tillfälle under de senaste 2 månaderna 3
Två tillfällen under de senaste 2 månaderna 1
Tre eller fler tillfällen under de senaste 2 månaderna 0
Minst 1 tillfälle under senaste 3-24 månaderna 82