Gå direkt till innehåll
Bilden visar ett vargpar.
Vargpar. Foto: Bengt Ekberg/SVA

25 vargar fällda under årets licensjakt

Senast uppdaterad : 2017-04-12

Slutrapporten från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att 25 vargar fälldes under årets licensjakt på varg. Ytterligare en varg sköts på grund av skabbsjukdom. Djurens hälsa var överlag bra förutom att tre av de sju vargarna från Brattforsreviret i Värmland hade misstänkt skabb. En varg hade tidigare utsatts för beskjutning av hagel.

SVA undersöker och tar prover på alla vargar som skjuts under licensjakten. Den pågick från 2 januari till 15 februari i fyra olika revir: Blyberg (Gävleborg), Orsen (Dalarna), Loka (Värmland/Örebro) och Brattfors (Värmland).

De flesta vargarna, 21 stycken, hade normalt hull. Medelvikten för inkomna vargar under licensjakten 2017 var 34 kilo med en spridning på 22–44 kilo. Hos fem av vargarna hittades äldre revbensfrakturer, varav en varg dessutom hade en fraktur som ännu inte läkt ihop. Revbensfrakturer är vanliga hos äldre djur och kan exempelvis orsakas av sparkar från älgar. En varg hade trikiner men inget djur hade dvärgbandmask.

Några av vargarna hade lindriga bettfel, men inga missbildningar i övrigt upptäcktes.

Av de 26 fällda vargarna var 11 honor och 15 hanar. Totalt var 12 av de fällda vargarna födda 2016 och 13 vargar äldre än 1,5 år. Mer exakt åldersbestämning av vuxna vargar görs senare. Fyra av de vuxna honorna, en från varje revir, visade spår efter tidigare dräktighet.

Fakta om SVA:s arbete med vargar

De fällda vargarna transporteras till SVA i Uppsala efter att de blivit flådda. På SVA röntgas sedan kropparna. Syftet är att upptäcka eventuella missbildningar eller äldre skottskador. SVA noterar även hur vargen är skjuten. Om äldre skottskador, eller misstanke om jaktbrott, påvisas anmäls detta till polisen.

Vargarna obduceras för hälsoundersökning och provtagningar till sjukdomsövervakning och biobank för framtida forskning. Prov från tarmen tas för att undersöka förekomst av parasiten dvärgbandmask. Blodprov samlas för analys av antikroppar mot rävskabb. Vissa prover skickas till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Prov tas och skickas till SLU för analys av släktskap, vilket sedan meddelas förvaltande myndigheter.