Gå direkt till innehåll
Karta som visar fem smittade anläggningar i Skåne. En i Vellinge, två nära Skurup, en öster om Ystad och en norr om Simrishamn.
Karta över konstaterat smittade anläggningar i Sverige 28 december.

Aktuella lägesbilder över fågelinfluensa

Senast uppdaterad : 2021-12-28

Med anledning av den pågående fågelinfluensasäsongen och med fem konstaterade fågelinfluensautbrott i Skåne publicerar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, epidemiologiska lägesbilder. Lägesbilden beskriver aktuellt smittläge samt ger en analys om riskbilden för svenska fjäderfäbesättningar baserat på tillgänglig information nationellt och internationellt. Nytt för den här säsongen är att lägesbilden publiceras på SVA:s webbplats.

Under förra årets fågelinfluensasäsong delade SVA lägesbilder löpande till berörda vid betydande förändringar av smittläget. I år publiceras nya lägesbilder på SVA:s webbplats på sidan Smittläge fågelinfluensa vid större förändringar. Lägesbilden innehåller förutom analys i text också en sammanställning av utbrott i tamfågelbesättningar och fynd hos vilda fåglar. Eftersom utbrott i Europa visar om Sverige är i utsatt läge finns en karta som visar utbrott inom EU. I lägesbilden finns även en karta med fynd av fågelinfluensa bland vilda fåglar.

– Kunskap om var i landet det finns fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar är viktigt för att bedöma risken för smitta till tama fåglar. Det är dock viktigt att tänka på att avsaknad av fynd av fågelinfluensa hos vilda fåglar inte betyder att det inte finns risk för utbrott, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Kontakt

Malin Grant

Epidemiolog

Foto: Göran Ekeberg/AddLight