Gå direkt till innehåll
Bilden visar en älgko.
Älgko. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Älgjakten kan bidra till SVA:s viltsjukdomsövervakning

Sidan granskades senast : 2017-09-05

Nu har älgjakten startat. Det brukar innebära fler bidrag till SVA:s undersökning av fallvilt – upphittade döda djur eller sjuka vilda djur som avlivats. CWD är en sjukdom bland många andra som SVA letar efter i denna generella sjukdomsövervakning.

CWD är en förkortning av Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka hos hjortdjur. Sjukdomen har tidigare konstaterats i Nordamerika. De första fallen i Europa påträffades hos älg och vildren i Norge under 2016.

Vi vet ännu inte vilken utbredning sjukdomen har i Skandinavien och Europa. Former för att systematiskt undersöka förekomst av CWD ska beslutas av EU-kommissionen under hösten 2017. SVA har sedan 2016 undersökt alla vuxna hjortdjur som kommit till fallviltundersökningen. Ännu har CWD inte påvisats i Sverige.

Avgmagrade vuxna hjortdjur av intresse

Av särskilt intresse för undersökning av CWD är döda, avmagrade vuxna hjortdjur som påträffas i naturen, eller vuxna hjortdjur som visar symptom på CWD: till exempel djur som är magra, beter sig konstigt, vinglar och/eller dreglar.

För att vi ska kunna undersöka sådana djur för CWD behöver vi få tillgång till hela djurets huvud. SVA har gjort en instruktionsfilm som berättar hur sjuka djur ska skjutas, hur huvudet ska avlägsnas och hur man gör för att skicka in djuren. Här kan du se vår instruktionsfilm. Det är viktigt att du hör av dig till SVA innan du skickar in döda, vilda djur för undersökning.

SVA har gjort en instruktionsfilm som berättar hur sjuka djur ska skjutas, hur huvudet ska avlägsnas och hur man gör för att skicka in djuren. Här kan du se vår instruktionsfilm.

Erik Ågren

Bitr. statsveterinär

Porträtt av Erik Ågren

Foto: Göran Ekeberg/AddLight