Gå direkt till innehåll
Bilden visar unga värphöns.
Unga värphöns. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Använd rätt metoder mot hönskvalster

Sidan granskades senast : 2018-08-07

För några dagar sedan varnade Livsmedelsverket för att utländska ägg kan innehålla det otillåtna bekämpningsmedlet fipronil. Trots EU-förbud har medlet använts för att bekämpa röda hönskvalster i hönsstallar. SVA:s fjäderfäexperter lyfter fram helt andra metoder för att bli av med det besvärliga kvalstret.

– Det röda hönskvalstret är en vanlig parasit i Sverige, framför allt bland värphöns och hobbyhöns., säger Ylva Lindgren, bitr. statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Kvalsterangrepp hos höns leder till klåda, irritation och störd vila. Vid kraftiga angrepp kan hönsen drabbas av blodbrist och minskad äggproduktion. Dödsfall på grund av akut cirkulationssvikt till följd av angrepp förekommer.

"Svåra att bli av med"

– Röda hönskvalster är ofta mycket svåra att bli av med eftersom de kan överleva upp till månader utan närvaro av fåglar. Parasiten bekämpas i hönshuset, inte på hönsen, eftersom kvalstren bara vistas på fåglarna tillfälligt för att suga blod.

I värphönsbesättningar bör kvalsterläget övervakas kontinuerligt så att eventuella angrepp upptäcks så tidigt som möjligt. Bekämpningen baseras på rengöring, kiselbaserade produkter och behandling mot kvalstret med närvarande höns i stallmiljön – men då med ett medel som är godkänt inom EU.

"Noggrann rengöring rekommenderas"

– I hobbybesättningar rekommenderas i första hand mekanisk bekämpning genom noggrann rengöring av hönshuset. Därefter kan man till exempel måla insidan av hönshuset med täckande färg. Flera olika metoder kan gärna kombineras och åtgärderna bör upprepas flera gånger, säger Ylva Lindgren.

Röda hönskvalster varierar i färg från grå till röd och den är upp till en millimeter stor Parasiten kan ses i fjäderdräkten, där den vistas tillfälligt för att suga blod, men framförallt i hönshuset, till exempel under sittpinnar och i reden.

Röda hönskvalster kan spridas vid inköp av höns som angripits av röda hönskvalser, och indirekt via utrustning och annat material som förs mellan flockar. Eventuellt kan röda hönskvalster även spridas av vilda fåglar. Forskning tyder dock på att det röda hönskvalstret hos fjäderfän skiljer sig genetiskt från det man hittar hos vilda fåglar.

Röda hönskvalster på fjäderfä.
Röda hönskvalster på fjäderfä. Foto: Caroline Bröjer/SVA