Gå direkt till innehåll
Bilden visar kycklingar.
Kycklingar. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Campylobacter på kycklingkött behöver minska

Sidan granskades senast : 2017-02-10

Antalet personer som smittas av campylobacter i Sverige har fördubblats de senaste fem åren. En kraftig ökning av andelen färskt kycklingkött som säljs till konsument och en ökad förekomst av bakterier i produktionen är orsaker. Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samarbetar nu för att förebygga och minska risken för smitta.

Provtagning visar att förekomsten av campylobacter i kycklingflockar och antalet campylobacter i kycklingkött var mycket högre på svenska kycklingar förra året än tidigare år. Förekomsten av campylobacter hos kycklingar i de flesta andra länder är dock betydligt högre.

– I det övervakningsprogram som finns sedan flera år tillbaka ser vi att 2016 var ett år med betydligt mer campylobactersmitta än tidigare år. Vi vet sedan tidigare att vi alltid har en topp campylobactersmitta under sommaren men vanligtvis går antalet ner under hösten. Så var det inte förra året. I genomsnitt var cirka 20 procent av flockarna fortfarande smittade i november och december, säger epidemiolog Elina Lahti, SVA.

Högt antal sjuka i Sverige

Antalet personer som blir sjuka av campylobacter är extremt högt i Sverige jämfört med läget för några år sedan, och det fortsätter att öka. I fjol rapporterades totalt nästa 6 900 personer sjuka efter att ha smittats i landet. Det är en fördubbling av antalet inhemska fall de senaste fem åren.

– Vi ser väldigt allvarligt på situationen. Infektion med campylobacter kan ge mycket svår sjukdom, och insatser behövs för att minska risken att bli smittad av kycklingkött, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Dialog mellan myndigheter och bransch

Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket har en dialog med branschen för att få utvecklingen att vända. De svenska kycklingproducenterna har tidigare lyckats få ner förekomsten av campylobacter kraftigt. Men för ett par år sedan vände trenden. Nivån ligger fortfarande under genomsnittet i EU, men utvecklingen går åt fel håll.

– Det är viktigt att producenter, slakterier och transportörer följer de rutiner som rekommenderas och tar det försämrade läget på allvar. Vi vet att branschen gjort stora ansträngningar för att komma tillrätta med problemet men det har inte gett den effekt som vi vill. Vi granskar nu branschens egna riktlinjer för det frivilliga övervakningsprogrammet för att se om det kan bli mer effektivt, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.

Färsk kyckling ökar i Sverige

Konsumtionen av färsk kyckling har ökat i Sverige de senaste åren. Frysning minskar en stor del av de bakterier som kan finnas på köttet. All rå kyckling ska dock hanteras med särskild noggrannhet, oavsett om den kommer från Sverige eller är importerad eller om den är färsk eller fryst.

– Som konsument kan man göra mycket för att minska risken för att smittas. Tvätta händerna, genomstek kycklingkött och använd inte samma kniv och skärbräda till rå kyckling som till annan mat, säger Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Mats Lindblad.

Elina Lahti

Epidemiolog

Porträtt av Elina Lathi

Foto: Göran Ekeberg/AddLight