Gå direkt till innehåll
Bilden visar vildsvin.
Vildsvin. Foto: Shutterstock

”De nya fallen av svinpest oroar”

Sidan granskades senast : 2017-07-24

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Viruset sprids genom direktkontakt mellan djur – men också via kläder, skor, fordon och i synnerhet köttprodukter från infekterade djur. Sjukdomen finns i Sveriges närområde, bland annat i Baltikum, Polen och nu även i Tjeckien.

– Mellan de nu rapporterade fallen i Tjeckien och de områden i Polen och Ukraina som man vet var smittade sedan tidigare har det inte rapporterats om några smittade vildsvin. Nu har över 60 vildsvin i Tjeckien konstaterats smittade med afrikansk svinpest. Detta innebär en plötslig förflyttning av smittan mer än 400 km västerut. Det tyder på att människor varit inblandade i smittspridningen, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– Den fortsatta spridningen av den smittsamma virussjukdomen, som funnits i östra EU sedan 2014, har trots omfattande åtgärder inte gått att stoppa. Utvecklingen är mycket oroande såväl i ett EU- som i ett svenskt perspektiv. Ju längre tid som går och ju större det drabbade området blir, desto högre blir också risken för en introduktion till Sverige.

Allvarlig virussjukdom

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Andra djur, eller människor, kan inte smittas av sjukdomen. Utbrotten i den östra delen av Europa är ett resultat av att afrikansk svinpest spreds med smittade produkter till Georgien 2007 vilket ledde till efterföljande smittspridning och etablering i Kaukasusregionen, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och grisar innehåller smittämnet, vilket överlever under lång tid i icke värmebehandlade produkter. Införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin. Införsel av sådana produkter från smittade områden är därför inte tillåten.

Minimera kontakten med vildsvin

– God efterlevnad av detta förbud, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från afrikansk svinpest, säger Karl Ståhl.

För några dagar sedan varnade Jordbruksverket och Livsmedelsverket för afrikansk svinpest i ett pressmeddelande.

Mer information för journalister

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight