Gå direkt till innehåll
Bild som visar coronavirus-
Coronavirus, genrebild. Foto: Xrender, iStock

Det nya coronaviruset är en folkhälsofråga

Senast uppdaterad : 2020-04-06

Det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, kopplades initialt till en djur- och livsmedelsmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Mycket tyder på att smittan ursprungligen spridits från djur till människa. Dock är den sjukdom hos människor som orsakas av SARS-CoV-2, benämnd covid-19, och den pågående smittspridningen som sker en folkhälsofråga, även om SVA också följer utvecklingen.

Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Kan husdjur smittas med SARS-Cov-2?

Även om SARS-Cov-2 ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Enstaka rapporter tyder på att viruset kan överföras från människa till hund och katt under vissa omständigheter, och det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas. Om infekterade människor överför viruset till ett djur bedöms inte ett sådant djur utgöra en större smittrisk än andra föremål en infekterad människa kommer i kontakt med. I förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället är alltså en sådan eventuell smittspridning från infekterade husdjur försumbar.

Rekommendationen är att man vid kontakt med husdjur, inkluderande produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Åtgärder för att motverka smittspridning med SARS-CoV-2 beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad säger de rapporter som hittills finns om eventuell smitta till djur?

Det finns ett fåtal rapporter, bland annat från Hongkong, om att SARS-CoV-2 virus (egentligen virus-RNA vilket är virus arvsmassa) har hittas i prover från bland annat hundar och katter, som provtagits efter det att respektive djurägare insjuknat i covid-19. Medan hundarna i fråga varit symptomlösa, har påvisande av smittämnet hos katt, i ett enstaka fall, sammanfallit med övergående symtom från luftvägar och magtarmkanal (kräkningar och diarré). Det är oklart om kattens symtom orsakades av SARS-CoV-2 eller om det fanns någon annan sjukdomsorsak. 

Bidrar husdjur till smittspridning med SARS-CoV-2?

Även om SARS-Cov-2 ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Enstaka rapporter tyder på att viruset kan överföras från människa till hund och katt under vissa omständigheter.  Om infekterade människor överför viruset till ett djur bedöms inte ett sådant djur utgöra en större smittrisk än andra föremål en infekterad människa kommer i kontakt med. I förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället är alltså en sådan eventuell smittspridning från infekterade husdjur försumbar.

Rekommendationen är att man vid kontakt med husdjur, inkluderande produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt i samband med sjukdom. Åtgärder för att motverka smittspridning med SARS-CoV-2 beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats. För mer information, och om du har frågor: se länkar nedan.

Folkhälsomyndigheten informerar om smitta bland människa

För samtliga frågor som gäller det covid-19, SARS-CoV-2 och motverkande av smittspridning, hänvisar SVA till Folkhälsomyndigheten.

Frågor och svar

 

Uppdateringar av sidan

2020-04-06 kl. 15.05 Ingen ny information i sak.

2020-04-05 kl. 11.16 Ingen ny information i sak.

2020-04-04 kl. 11.32 Ingen ny information i sak.

2020-04-03 kl. 16.03 Uppdaterad skrivning kring fynden av SARS-CoV-2 virus (egentligen virus-RNA, virus arsvsmassa) i prover från katt och hund

2020-04-03 kl. 13.16 Ingen ny information i sak.

2020-04-02 kl. 11.23 Ingen ny information i sak.

2020-03-30 kl. 18.40 Ingen ny information i sak.

2020-03-28 kl. 16.45 Förtydligande av information om de rapporter som finns.

2020-03-28 kl. 14.58 Ny information om hur djur smittas med SARS-CoV-2 samt om husdjur bidrar till smittspridning.

2020-03-27 kl. 17.17 Ingen ny information i sak.

2020-03-26 kl. 17.46 Ingen ny information i sak.

2020-03-24 kl. 17.55 Ingen ny information i sak.

2020-03-23 Kompletterat med ny länk till Vetenskapsradion

2020-03-20 kl 12.13 Rubrik "Kan husdjur sprida smittan?" ändrad till "Husdjur bidrar inte till smittspridning". Ny information, första meningen, under "Ska jag undvika kontakter med djur om jag är smittad mer SARS-CoV-2?"

2020-03-19 kl. 16.29 Ingen ny information i sak.

2020-03-18 kl. 11.16 Förtydligande av information om hantering av husdjur samt reviderade länkar

2020-03-16 kl. 11.50 Ingen ny information i sak.

2020-03-12 kl. 17:24 Ingen ny information i sak.

2020-03-11 kl. 16:44 Ingen ny information i sak.

2020-03-10 kl. 15.45 Ingen ny information i sak.

2020-03-06 kl. 13:30 Ingen ny information i sak. Kompletterat med fler länkar till sjukdomar hos olika djurslag.

2020-03-05 kl. 22:25 Frågan Ska jag undvika kontakter med djur om jag är smittad med SARS-CoV-2? och svar tillagda.

2020-03-05 kl. 13:00 Ingen ny information har framkommit. 

2020-03-03 kl. 17:02 Sidan uppdaterades med utförligare information under "Kan husdjur sprida smittan?"