Gå direkt till innehåll
Bilden visar biträdande avdelningschef Cecilia Hultén vid SVA.
Cecilia Hultén, biträdande avdelningschef vid Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll, SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Duvpest på flera platser i landet

Sidan granskades senast : 2018-11-05

Duvpest konstaterades nyligen hos vilda duvor i Varberg. Nu visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att smittan också drabbat vilda duvor i Göteborgstrakten, Trollhättan, Stockholm och Enköping. Utbrott med förhöjd sjuklighet och dödlighet hos duvor, där duvpest kan misstänkas, har även rapporterats från andra delar av västkusten, från delar av Skåne och från Kalmartrakten. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda hygienrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

Viktigt att kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks

SVA följer sjukdomsläget hos vilda djur, inklusive fåglar, och rapporter om ökad sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar kan följas upp för att undersöka bakomliggande orsak. Myndigheten följer också sjukdomsläget internationellt och värderar kontinuerligt risken för introduktion och spridning av smitta till svenska djur.

– Vi har nu indikationer på att duvpest förekommer hos vilda duvor i stora delar av landet. Vi vet också av tidigare erfarenhet att hösten och vintern är den period då vi kan förvänta oss att fågelinfluensa återigen introduceras och sprids hos vilda fåglar i landet. Under de kommande månaderna är det därför särskilt viktigt se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks med väl fungerande hygienrutiner, säger Cecilia Hultén på SVA.

Mer information för journalister

Foto: Göran Ekeberg/AddLight