Gå direkt till innehåll
Fågelsträck mot moln.
Flyttfåglar. Foto: Pixaby

Fågelinfluensan: Sänkt skyddsnivå för hobbyhöns

Senast uppdaterad : 2021-05-18

Jordbruksverket sänker skyddsnivån för hobbybesättningar efter samråd med SVA. Hos SVA värderas kontinuerligt risken för att fjäderfä ska drabbas av fågelinfluensa, som en konsekvens av att smittan fortsatt förekommer hos vilda fåglar. Bedömningen är nu att risken stadigt minskar, men att den fortfarande är förhöjd jämfört med normal nivå.

Sänkt nivå för hobbybesättningar

Jordbruksverket har nu efter samråd med SVA beslutat att sänka skyddsnivån för hobbybesättningar. Bakgrunden till beslutet är den minskade förekomsten av fågelinfluensa på vilda fåglar i kombination med att ägare till hobbyfjäderfä har möjligheter att själva anpassa smittskyddsnivåerna efter lokala förhållanden, vilket kommersiella besättningar med utevistelse inte har. I sammanhanget kan också nämnas att om en isolerad hobbyfjäderfäbesättning drabbas medför detta i de flesta fall inte någon väsentlig ökning av risken för att andra besättningar ska drabbas (dvs om smittan redan förekommer på vilda fåglar i närområdet) och kostnaderna för staten blir också begränsade.

Fortfarande förhöjd risk

– Med detta sagt är det fortsatt viktigt att förhindra direkt och indirekt kontakt mellan tama och vilda fåglar eftersom risken fortfarande är förhöjd, särskilt i vattennära områden i södra och sydöstra Sverige där vi fortsatt ser hög förekomst av vattenlevande flyttfåglar, säger Maria Nöremark, epidemiolog på SVA.

 

För mer information

Maria Nöremark

Epidemiolog, tf. biträdande statsepizootolog

Foto: Göran Ekeberg/AddLight