Gå direkt till innehåll

Fler marmorkräftor upptäckta

Sidan granskades senast : 2013-07-15

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har gjorts i Sverige, denna gång i ett område med våtmarker i Skara kommun i Västra Götalands län. Det uppger Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande i dag.

─ Vi ser mycket allvarligt på de här uppgifterna, särskilt med tanke på att fynden gjorts i ett område med närliggande vattensystem som mynnar i Vänern och har ett högt biologiskt värde, säger Erland Lettevall, utredare på enheten för miljöövervakning på HaV.

Fynden gjordes i början av juli i samband med en inventering av biologisk mångfald i våtmarker. På en plats hittades ett flertal marmorkräftor, både vuxna och yngre exemplar.

Det första fyndet av marmorkräftor (Procambarus fallax virginalis) gjordes förra hösten i Märstaån i Sigtuna kommun. Arten reproducerar sig genom parthenogenes, också kallat jungfrufödsel. Det innebär att den inte behöver befruktas för att föröka sig, det räcker med en individ för att få till ett helt bestånd.

Efter fynden i Märstaån bildades en samverkansgrupp med kräftexperter från bland andra länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, SLU, och Zoobranschens riksförbund.

Alla misstänkta fynd av marmorkräfta eller andra främmande arter ska rapporteras in till berörd länsstyrelse eller SVA.

─ Här är allmänhetens hjälp ovärderlig. Vi uppmanar alla att ta kontakt med jourhavande hos oss på telefonnummer 018-674471 för att få mer information om hur man ska göra med djuren, säger statsveterinär Anders Hellström på SVA.

Det går också bra att mejla in frågor till SVA, till svafisk@sva.se