Gå direkt till innehåll
bild på en mink
Mink bland klippor. Foto: Pictureguy, Mostphotos.

Förbud mot att para minkar i år

Senast uppdaterad : 2021-01-27

Jordbruksverket har beslutat att förbjuda parning av minkar på landets minkbesättningar. Beslutet fattas mot bakgrund av den omfattande spridningen av covid-19 i samhället och konstaterad smitta av SARS-CoV-2 i minkbesättningar hösten 2020, och syftar till att skydda människor och djur under den pågående pandemin.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Jordbruksverket gjort en riskbedömning angående SARS-CoV-2 hos svensk mink, utifrån sannolikheten för nya utbrott, vidare spridning och påverkan på folkhälsan.

– Erfarenheter från utbrotten i såväl Sverige som Danmark och Nederländerna visar hur svårt det är att förhindra introduktion av SARS-CoV-2 till mink så länge smittan cirkulerar i samhället. I den miljö som råder i en typisk minkbesättning, med många individer på begränsad yta, finns sedan stora förutsättningar för virusuppförökning och omfattande smittspridning, med risk för påverkan på såväl djur- som folkhälsa. Under rådande förhållanden bedömer vi det därför olämpligt ur smittskyddssynpunkt att öka antalet minkar i landet genom exempelvis valpning, säger Ann Lindberg, generaldirektör på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Jordbruksverket har i dag beslutat att förbjuda parning av mink på minkbesättningarna. Om valpning trots detta sker ska valparna snarast avlivas. Förbudet gäller även mot att öka antalet minkar på annat sätt – genom exempelvis import. De avelsdjur som finns kvar efter höstens pälsning får vara kvar.

Läs hela Jordbruksverkets pressmeddelande 2021-01-27.